METODIKA ZKSM O FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Celú metodiku si môžete stiahnuť tu – METODIKA ZKSM O FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

Metodika Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) o finančnej gramotnosti je pokračovaním vytvoreného Programového manuálu na podporu inklúzie rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít. Programový manuál bol vytvorený v roku 2019 a vytvorili ho viacerí odborníci v práci s rómskou mládežou a deťmi, nielen zo ZKSM, ale aj z iných organizácií. Najdôležitejšou časťou manuálu je 5 oblasti: 1. Rodina, 2. Životný štýl, 3. Finančná gramotnosť, 4. Spoločnosť, 5. Viera. Táto metodika reaguje a vychádza z 3. oblasti s názvom Finančná gramotnosť.

V sociálne vylúčených komunitách býva častým problémom chudoba a veľká miera zadlženosti. Deti a mladí ľudia pochádzajúci z tohto prostredia majú nedostatočné vedomosti o finančnej gramotnosti. Deti sa prirodzene naučia umývať si ruky, pozdraviť, poďakovať alebo poprosiť. Ďalším dôležitým návykom pre deti a neskôr aj mládež je rozumné používanie peňazí. Základy finančnej gramotnosti často chýbajú v školských osnovách, veľa rodičov nemá v dnešnej uponáhľanej dobe čas na výchovu svojich detí v téme zaobchádzania s financiami. Preto budeme veľmi radi, keď túto metodiku a jej jednotlivé témy niekedy použijete aj na svojich stretkách. Vytvorená metodika má pomôcť zlepšiť finančnú gramotnosť rómskych deti a mládeže. Metodika je prioritne určená pre rómske deti a mládež, avšak jej použitie je možné aj pre všetky deti a mladých ľudí so sociálne slabšieho prostredia alebo tým, ktorí si potrebujú zlepšiť svoje vedomosti v oblasti finančnej gramotnosti. Metodika je písaná zaujímavou hravou formou, aby dokázala účastníkov vtiahnuť, zaujať a takýmto spôsobom zlepšiť ich finančnú gramotnosť. Metodika je rozdelená do dvoch modulov: 1. Financie, 2. Majetok. Modul Financie pozostáva z troch tém: 1. Finančné hospodárenie v domácnosti, 2. Zadlženosť jednotlivcov a celých rodín, 3. Šetrenie. Modul Majetok pozostáva z dvoch tém: 1. Osobné vlastníctvo, 2. Dom a záhrada, ulica. Podľa tohto rozdelenia pozostáva metodika ZKSM o finančnej gramotnosti z 5 tém:

  • Finančné hospodárenie v domácnosti, 
  • Zadlženosť jednotlivcov a celých rodín, 
  • Šetrenie,
  • Osobné vlastníctvo,
  • Dom a záhrada, ulica.

Celú metodiku si môžete stiahnuť tu – METODIKA ZKSM O FINANČNEJ GRAMOTNOSTI