Animátorské školy

Animátorská škola je akreditované vzdelávanie od MŠVVaŠ SR, ktoré zastrešuje ZKSM. Na tomto mieste nájdeš viac informácií o tomto vzdelávaní, ale aj prehľad animátorských škôl, ktoré sa v súčasnosti realizujú na ôsmich miestach na Slovensku. Zistíš, čo je pre každú školu špecifické, kde sa stretávajú, ale aj to, kto tvorí tím animátorskej školy.

Zámerom vzdelávacieho programu Animátorská škola (AŠ) vo všeobecnosti je odovzdať mladým dobrovoľníkom, mladým a mládežníckym vedúcim čo najpraktickejšou formou vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na to, aby dokázali zodpovedne viesť skupinku detí alebo mládeže, alebo aby dokázali naplánovať a zrealizovať jednoduchý projekt.

Cieľom vzdelávacieho programu Animátorská škola je poskytnúť kvalitný vzdelávací program v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách a projektoch.

Prvá časť vzdelávacieho programu, ktorá je akreditovaná MŠVVaŠ SR, je zameraná na rozvoj kompetencií mladých dobrovoľníkov od 16 rokov, ktorí sa vo svojom voľnom čase, bez nároku na mzdu venujú systematickej práci s mládežou. Na to, aby sa mohli osobnostne posúvať vpred a zároveň sa efektívne zapájať do organizovania aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou, kladieme si za cieľ rozvíjať u nich tieto kľúčové kompetencie: tímová práca, schopnosť pracovať so skupinou, motivácia, kritické myslenie, komunikácia, osobnostný rozvoj, neformálne vzdelávanie a líderské zručnosti.

Druhou časťou vzdelávania na animátorskej škole sú témy schválené Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) v oblastiach základov kresťanského života, animátorstva ako učeníctva, animátorstva a služby.

Prihlás sa na odber noviniek

Pravidelne Ti budeme zasielať informácie o novinkách v ZKSM