Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 2,7 min|530 slov|

Bratislavská animátorská škola (BAŠ) je animátorský kurz. Jej cieľom je formovať mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, aby sa stali predovšetkým zrelými osobami s hlbokým životom s Bohom a potom aj animátormi medzi mladými a deťmi vo svojich farnostiach a spoločenstvách. Víziou BAŠ-ky tiež je, aby sa mladí, ktorí ju absolvujú, stali vo svojej farnosti účinnou pomocou pre svojho kňaza v práci s mladými.

Intenzita a miesto stretávania:

BAŠ-ka prebieha počas 2 školských rokov v Arcidiecéznom centre pre mladých Vinica v Bratislave – Rači. Prvý rok formácie sa nazýva učenícky rok alebo aj iBAŠ (identita a osobná formácia), kde sa počas 8 víkendov a jedného letného týždňa zameriava na osobnostné a duchovné dozrievanie a rast. Druhý rok je apoštolský rok alebo eBAŠ (evanjelizácia), ktorý trvá 4 víkendy, počas ktorých účastníci animátorskej školy nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti animátora v službe mladým, napr. v podobe realizovania vlastných projektov. Až po ukončení druhého ročníka získava účastník certifikát animátora.

Kto tvorí tím?

Tím animátorskej školy tvoria lektori, psychológovia, kňazi, rehoľníci a mladí ľudia, ktorí sú zväčša absolventami BAŠ-ky alebo iných animátorských škôl a sú zároveň členovia rôznych spoločenstiev v Bratislave a jej okolí.

Svedectvá účastníkov:

BAŠ-ka mi dala možnosť spoznať nových ľudí, vytvoriť si priateľstvá a prehĺbiť vzťah s Bohom. Taktiež veľa srandy, duchovného obohatenia a samozrejme radosť  z dobre prežitého víkendu. – Mária

BAŠ-ka mi v prvom rade ponúkla príležitosti. Otvorila mi dvere pre veci, po ktorých túži moje srdce a do ktorých ma Boh pozýva. Ukázala mi, že sa toho v Cirkvi deje naozaj veľa a že je veľmi dôležité, aby sa ľudia zapájali do celého toho diania. Zohrala dôležitú úlohu v budovaní môjho charakteru a hľadaní toho, kým som. Posunula ma vo veľa veciach, keď som mal pocit, že sa nedá už nikam posunúť. A hlavne mi dala množstvo jedinečných priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov. – Martin

Najviac som si odniesla 2 veci. Noví ľudia, s ktorými sme za ten krátky čas vytvorili rodinu. Našla som ľudí, ktorí žili podobne ako ja – v škole, doma, slúžili viac vo farnosti, povzbudzovali sme sa a doteraz ma mnohí inšpirujú. Druhá vec, ktorú som si odniesla z BAŠ-ky, je hlbší vzťah s Ježišom. Adorácie, keď sme boli v kaplnke len my dvaja, boli pre mňa veľmi silné, vtedy sa vo mne lámali mnohé otázky. – Zuzka

Vždy aktuálne informácie nájdete na:

 

 

Foto: