Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 1,7 min|336 slov|

Animátorská škola vo Važci sa venuje formácii animátorov počas dvoch rokov, kde cieľom prvého roka je naladiť skupinu na jednu vlnu, priblížiť im osobné prežívanie s Bohom a prehĺbiť ich korene, ktoré tvoria dobrý základ ak chcú isť neskôr do náročnej služby. Druhý ročník je už zameraný na službu animátora, kde sa snažíme rozvíjať jeho osobnosť a zároveň je našim cieľom aby si účastníci osvojili základne princípy služby animátora a vedenie skupiny.

ČO TI DÁ TÁTO ŠKOLA?

  • väčšie nadšenie pre život podľa evanjelia a chuť radostne ho podávať ďalej,
  • zážitok živého spoločenstva a nový pohľad na Cirkev – Kristovo telo,
  • poznanie učenia Cirkvi o niektorých dôležitých témach,
  • naučíš sa, ako viesť mladých ľudí,
  • ponúkne Ti metodický materiál.

Miesto a intenzita stretávania a forma: Diecézne centrum mládeže Premeny vo Važci, 2-ročná formácia: 1. rok = 8 víkendov cca raz mesačne, letné 10-dňové sústredenie, 2. Rok = 8 víkendov (v poslednom záverečné skúšky)

Kto tvorí tím AŠ?

Tím animátorskej školy tvorí 5 párov animátorov, moderátor laik a kňaz. Spravidla každú skupinku vedie muž a žena. Do tímu voláme rôzne typy ľudí, aby sme vedeli dať účastníkom čo najširší výber a aby sme pokryli služby, ktoré ako animátori potrebujeme zastrešiť. V tíme máme manželské páry, informatikov, psychológov, hĺbavé duše, extrovertov aj introvertov, vysokoškolákov aj pracujúcich, kreatívne duše aj animátorov, ktorí majú zmysel pre detail.

Svedectvá a odporúčania účastníkov: pripravuje sa

Vždy aktuálne informácie nájdete na:

 

 

Foto:

foto: Radoslav Grivalský