Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 1,9 min|373 slov|

Škola autentických sŕdc (ŠAS) je ročné neformálne vzdelávanie, ktoré prebieha prezenčne, počas víkendov. ŠAS je určená pre ľudí, ktorí sa venujú, alebo chcú venovať sprevádzaniu a osobnému vedeniu iných. ŠAS ponúkame absolventom Animátorskej školy a aj tým, ktorí majú inú ucelenú kresťanskú formáciu, pretože pre lepšie uchopenie obsahu školy a uplatnenie získaných vedomostí a skúseností v službe sú nevyhnutné určité základy.

Cieľom školy je osobnostný a duchovný rast účastníkov ako aj získanie teoretických a praktických základov v oblastiach, ktoré tvoria obsah sprevádzania mladých ľudí. Dôraz je kladený na to, aby absolventi školy dokázali získané poznatky využiť v službe.

Škola pozostáva z deviatich tematických víkendových stretnutí a šesťdňovej letnej školy. Súčasťou programu sú prednášky, pracovné skupiny, skupinové diskusie a zdieľanie, osobná modlitba a spoločná modlitba chvál.

Základné témy ŠAS:

 • autentické srdce a identita,
 • základy služby duch. sprevádzania,
 • uzdravenie zranení z minulosti,
 • celistvosť človeka a integrita,
 • prijatie seba a iných,
 • sloboda od strachu,
 • služba oslobodenia,
 • Boží plán so sexualitou,
 • emócie a ich zvládanie,
 • premena mysle,
 • predchádzanie stresu a vyhoreniu,
 • služba vedená Duchom Svätým,
 • budovanie zdravých vzťahov a hraníc a iné.

Piliere ŠAS:

 1. Živý vzťah s Bohom,
 2. Zdieľnosť,
 3. Vytrvalosť,
 4. Bezpečné prostredie

Svedectvá: 

ŠAS je pre mňa v prvom rade spoločenstvo nádherných ľudí, ktorí nám vytvorili domov, kde som mohol bezpečne urobiť krok v poznaní svojho srdca, posunúť sa na novú úroveň osobnej blízkosti s Bohom, porásť v prijímaní ľudí aj v biede a zlomenosti, odkrývať v ľuďoch to krásne, čo do nás vložil Otec a vynášať to na svetlo. – Jozef

Bol to čas zmocňovania a vstupovania do slobody. A na konci ŠAS som si uvedomila, že je to vlastne len začiatok veľkého dobrodružstva s otcom. – Tinka