Kategórie: , |Značky: , , , |Prečítané za 1,4 min|271 slov|

Keď lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú.

Spoločenstvo Marana Tha Prešov si pripravilo sériu vyučovaní pre animátorov/lídrov malých skupiniek, ktoré sú veľmi inšpirujúce a podnetné. Prinášame vám zhrnutie s otázkami na zamyslenie/diskusiu z 5. podcastu s prelinkom, kde si ho môžte pustiť.

5. AKO USMERŇOVAŤ DISKUSIU?

Zhrnutie:

 • 3 dôležité úlohy lídra malej skupinky (2P a 1U):
  • PÝTAŤ SA: Líder malej skupinky má byť majstrom v kladení otázok
  • POČÚVAŤ: a tiež majstrom v počúvaní.
  • USMERŇOVAŤ DISKUSIU: ak diskusia, nejde podľa predstáv / ide nesprávnym smerom (vyrušovanie, skákanie si do reči, poučovanie, nevhodné komentovanie, …) je úloha lídra diskusiu usmerniť. Usmerňovanie diskusie je prejavom lásky voči všetkým ľuďom v skupinke.
 • 3 nevhodné spôsoby zdieľania sa: 
  • 1. celý čas rozpráva iba 1 človek
  • 2. zdieľanie prebieha medzi dvoma osobami
  • 3. skupinkovanie (paralelné diskusie)
 • 2 užitočné spôsoby zdieľania sa: 
  • 1. odpoveď sa očakáva od všetkých členov
  • 2. diskusia – priestor na diskutovanie svojho názoru a rešpektovanie názoru druhých 

Otázky na zamyslenie/diskusiu s inými lídrami malých skupiniek:

 1. Ako sa cítiš, keď musíš usmerňovať diskusiu vo svojej malej skupinke?
 2. Ktorý z 3 nevhodných spôsobov zdieľania sa najčastejšie vyskytuje v tvojej malej skupinke?
 3. Čo môžeš urobiť, aby zdieľanie v tvojej skupinke napredovalo?

 

 

Ján Juščák