Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 1,9 min|382 slov|

Keď lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú.

Spoločenstvo Marana Tha Prešov si pripravilo sériu vyučovaní pre animátorov/lídrov malých skupiniek, ktoré sú veľmi inšpirujúce a podnetné. Prinášame vám zhrnutie s otázkami na zamyslenie/diskusiu z 3. podcastu s prelinkom, kde si ho môžte pustiť.

3. ČO ROBIŤ POČAS MALEJ SKUPINKY?

Zhrnutie:

 • Program malej skupinky by mal zahŕňať 2 základné princípy: ZDIEĽANIE (rozprávanie sa navzájom) a MODLITBU (rozprávanie sa s Ježišom).
 • Zdieľanie je rozprávanie o sebe, svojich myšlienkach a pocitoch. Úlohou lídra je pýtať sa a počúvať (2″P“), nie poučovať a dávať rady.
 • 2 spôsoby zdieľania sa:
  • 1. Ako sa máš?,
  • 2. Ako môžem rásť? (je to zdieľanie sa nad B. Slovom – ako žiješ/nežiješ B. Slovo vo svojom živote, je to zdieľanie na vybranú tému z Písma)
 • Modlitba nás spája s Bohom. Na stretnutí malej skupinky uprednostňujeme spontánnu modlitbu alebo litániovú formu spontánnej modlitby (viac o nej v podcaste).
 • Dôležité zásady v modlitbe:
  • modli sa nahlas, aby ťa každý mohol počuť,
  • modli sa krátko,
  • modli sa za 1 vec v jednote,
  • modli sa jednoducho,
  • vo chvíli ticha načúvaj Duchu Svätému.

Otázky na zamyslenie/diskusiu s inými lídrami malých skupiniek:

 1. Čo môžem urobiť pre rozvoj dôvery v mojej malej skupinke? Čo môžem urobiť pre to, aby členovia malej skupinky bez pretvárky mohli rozprávať o sebe, o svojej bolesti, o svojich snoch, potrebách, strachoch, myšlienkach, pocitoch?
 2. Ako uplatňujem 2P lídra (pýtaj sa a počúvaj) počas stretnutia malej skupinky?
 3. Ako často v zdieľaní využívam otázku „Ako sa máš?“ a ako často využívam otázku „Ako môžem rásť?“ Aký je pomer medzi zdieľaním sa o živote a zdieľaním sa nad Božím Slovom?
 4. Ako by som mohol rozvinúť spoločnú spontánnu modlitbu v mojej malej skupinke?

 

 

Ján Juščák