Kategórie: , |Značky: , , , |Prečítané za 2,1 min|420 slov|

Keď lídri malých skupín napredujú, tak aj malé skupinky napredujú.

Spoločenstvo Marana Tha Prešov si pripravilo sériu vyučovaní pre animátorov/lídrov malých skupiniek, ktoré sú veľmi inšpirujúce a podnetné. Prinášame vám zhrnutie s otázkami na zamyslenie/diskusiu z 7. podcastu s prelinkom, kde si ho môžte pustiť.

7. AKO POČÚVAŤ HLBOKO A EMPATICKY?

Zhrnutie:

 • Buď rýchly v počúvaní a pomalý v reči. – schopnosť počúvať je dôležitejšia ako rozprávať
 • Chceš, aby sa ľudia pri vás cítili príjemne? – Nechajte ich rozprávať.
 • Ako aktívne počúvať:
  • 1. pozorujte neverbálne prejavy (svoje aj druhého človeka) – výraz tváre, tón hlasu, postoj a pohyby tela,  …
  • 2. pozorujte emócie a buď empatický – vcíťte sa do druhého človeka, pomenujte pocity (ak by som bol na tvojom mieste…)
  • 3. používajte otázky – pýtajte sa na viac informácií, požiadajte o hlbšie vysvetlenie, raz za čas parafrázujte
 • Čo nerobiť, ak chcem empaticky počúvať:
  • prestaňte rozmýšľať nad tým čo poviete
  • nevyjadrujte sa k tomu, čo druhý človek hovorí
  • nehodnoťte
  • nedávajte rady
  • neprerušujte
  • neuvádzajte vlastné podobné zážitky z minulosti
  • vyhnite sa pokušeniu rýchlo nájsť nejaké riešenie
 • Obľúbené frázy aktívneho počúvania:
  • Prosím, povedz mi o tom viac.
  • Môžeš zopakovať poslednú myšlienku? Chcem to naozaj dobre pochopiť.
  • Keď si teraz rozprával, tak to znelo ako by si bol nahnevaný. Je to tak?
  • Neviem ako ti pomôcť, ale keď si opisoval túto situáciu, tak som cítil smútok a rozmýšľam, či si sa cítil podobne.
  • To musí byť náročne pre teba.
  • Pochopil som ťa správne?
  • Je niečo, čo si dúfal, že pochopím, precítim, alebo sa rozhodnem pre niečo na základe nášho rozhovoru?

Otázky na zamyslenie/diskusiu s inými lídrami malých skupiniek:

 1. Kedy si naposledy mal skúsenosť, že ťa niekto empaticky počúval? Ako si sa pri tom cítil?
 2. Ako môžeš zlepšiť svoju schopnosť počúvať iných empaticky a aktívne?
 3. Čo môžeš urobiť pre to, aby sa u členov tvojej malej skupinky rozvinula schopnosť aktívne počúvať?

 

 

Ján Juščák