ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v oblasti práce s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí a detí. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania chce ZKSM ľudí rozvíjať, a tak im pomôcť dozrieť v osobnosť, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti a cirkvi. ZKSM prispieva k formovaniu osobnosti, sieťovaniu lídrov, podporuje spoločenstvá, poskytuje im tiež poradenstvo v mnohých oblastiach a podporuje dobrovoľníctvo.

V oblasti podpory animátorov a vedúcich spoločenstiev ZKSM okrem iných produktov a projektov ponúka aj web animator.sk, ktorý je plný inšpirácie, aktivít, či formácie pre spoločenstvá.

Vízia

Našou víziou je, aby v každom meste a obci na Slovensku boli spoločenstvá mladých, prinášajúce Božie Kráľovstvo do všetkých oblastí spoločnosti. To vystihuje aj náš slogan: „Spoločenstvo aj v Tvojom meste“.

Spoznajte aj ďalšie naše projekty