Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 2,7 min|540 slov|

Godzone School je dvojročná animátorská škola pre lídrov, ktorí cítia povolanie k líderstvu a túžia byť súčasťou prebudenia v našom národe.

Víziou Godzone school je formovať mladých ľudí, ktorí sa stanú zodpovednými lídrami, budú schopní aplikovať princípy Božieho kráľovstva v bežnom živote, a tak budú privádzať ľudí vo svojom okolí bližšie k Bohu. Počas siedmych ročníkov sa Godzone school zúčastnilo už 520 mladých lídrov.

Program prebieha v rámci víkendových stretnutí, ktoré sú naplnené prednáškami, chválami a časom stráveným v malých skupinkách. Škola je tak miestom spoločenstva, duchovného rastu a teoretických aj praktických poznatkov. Výstupom animátorskej školy sú projekty, na ktorých študenti pracujú spoločne – absolventi vytvorili napríklad Godzone spevník, započali myšlienku ženskej a mužskej Godzone konferencie, … alebo je výstupom individuálna dvojtýždňová stáž v Godzone kancelárii. Osnovy školy sú schválené Konferenciou biskupov Slovenska. Garantom školy je ZKSM a účastníci po jej absolvovaní získavajú certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva a KBS.

Miesto a intenzita stretávania a forma: Výučba na škole prebieha počas 12 víkendových stretnutí a jedného letného sústredenia.

Kto tvorí tím AŠ?

Tím Godzone school tvoria z pravidla animátori, lektori a kňazi, ktorých domovskými spoločenstvami sú spoločenstvá SP na Sliači a Piar v Prievidzi.

Svedectvá a odporúčania účastníkov:

Zameranie sa na podstatu, to je jedna z mnohých vecí, ktoré ma Godzone school naučila. Upriamenie pozornosti na oblasti, ktoré ovplyvňujú môj život. Hlboké priateľstvá, neopísateľná milosť, vyučovanie, inšpirovanie, rozhovory a mnoho ďalšieho, čo v človeku zanechá stopu. – Miriam, Ružomberok

Gdzn school mi dala veľa do života. Hlboké priateľstvá, pri ktorých môžem byť sama sebou a nemusím sa na nič hrať. Priateľov, ktorým aj keď sa nevidíme dlhé mesiace, sa dokážem zdôveriť a ísť na hlbinu. Dala mi veľa odpovedí na otázky ohľadom viery. Našla som sa tam. Našla som tam živého Boha. Živých veriacich. Moja viera nabrala nový rozmer. Myslím, že cez Gdzn school som prešla veľkou cestou sebaprijatia a sebalásky. Boh sa mi prihováral cez druhých, ukazoval mi ako ma vidí. Veľmi mi pomohol a doteraz čerpám z kurzu premena mysle, kde sme sa učili správne korigovať a rozlišovať naše myšlienky, a nepúšťať klamstvá diabla do môjho srdca. To som sa naučila asi najviac. Prehlasovať pravdu o sebe ako o Božom dieťati. – Hanka, Bratislava

To co mi přinesla Godzone school je čas na přemýšlení, inspirující přátelství, nový pohled na katolickou tradici, zaměření na silný charakter namísto osobnosti. – Jošua, Český Tešín

Vždy aktuálne informácie nájdete na:

kontakt: school@godzone.sk

Video: 

 

Foto: