Kategórie: |Značky: , |Prečítané za 4,9 min|983 slov|

Archieparchiálna škola animátora – dobrovoľníka (AŠAD) je dvojročná duchovná, vzdelávacia a výchovná formácia mladých, ktorí majú v srdci túžbu privádzať deti a mladých bližšie k Ježišovi a rôznymi inými spôsobom, podľa toho, kto aký dar dostal, slúžiť v Cirkvi.

Cieľom AŠAD je tak pripraviť mladého človeka na službu animátora – dobrovoľníka pre mnohorakú službu v Cirkvi podľa Božieho slova: „podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1Pt 4,10)

V AŠAD túžime mladým poskytnúť viac ako len teoretické poznatky potrebné na prácu s deťmi a mládežou či úspešné zvládnutie inej služby, a preto je AŠAD rozdelená na:

  • Prvý formačný rok, tzv. Škola učeníka, ktorá ponúka všeobecné ľudsko-kresťanské základy. V tomto roku sú obsahovou náplňou víkendov témy schválené Konferenciou biskupov Slovenska.
  • Po absolvovaní prvého formačného roka mladí pokračujú v tzv. Škole služby, kde si môžu vybrať z viacerých odborov, pričom jedným z nich je odbor animátor skupinky. Ten je realizovaný v prvom polroku školského roka počas 6 víkendov a je to odbor akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, teda po jeho absolvovaní a úspešnom ukončení absolventi dostanú osvedčenie akreditované MŠVVŠ a KBS. Ostatné, neakreditované odbory ako mediálny odbor, ikonopisecký odbor, hudobný odbor sú realizované v druhej polovici školského roka počas 5 víkendov. Po ich absolvovaní mladí dostanú absolventský list. V jednom školskom roku tak mladí môžu absolvovať až dva odbory v kombinácii animátor skupinky a iný, nimi zvolený odbor alebo vybrať si len jeden z ponúkaných odborov. „Odborové víkendy“ sú otvorené aj pre ľudí, ktorí absolvovali AŠAD už skôr alebo majú absolvovanú základnú formáciu v inom spoločenstve alebo hnutí.
  • Výnimočnosťou pre našu AŠAD je to, že jej súčasťou sú tiež seminaristi, ktorí sa aj takto pripravujú na svoje budúce povolanie kňazov a spoluprácu s laikmi.

Miestom realizácie AŠAD je Gréckokatolícke mládežnícke centrum (GMC) Bárka v Juskovej Voli a AŠAD sa realizuje formou víkendových stretnutí – Škola učeníka 11 víkendových stretnutí, Škola služby  – odbor animátor skupinky 6 víkendových stretnutí, ostatné odbory 5 víkendových stretnutí.

Tím AŠAD tvoria dvaja kňazi a ostatní animátori, ktorí sú zvyčajne absolventmi AŠAD, ako aj ďalší prizvaní lektori – laici či kňazi.

Svedectvá účastníkov:

Vďaka AŠAD som prehĺbila svoj vzťah s Bohom, naučila som sa veľa nových vecí a zručností, no v prvom rade mi AŠAD dala spoločenstvo, priateľov, ktorí mi pomáhajú rásť vo viere. Vždy sa teším na naše víkendovky, na ktorých prežijeme Božiu prítomnosť i kopec srandy. – Terka

Už ako účastníčka letných stretnutí na Juskovej Voli som mala túžbu stať sa animátorkou. Animátori, ktorých som poznala, boli pre mňa obrovským povzbudením a inšpiráciou a kdesi v kútiku duše som aj ja túžila byť tu pre iných a zjavovať im lásku Nebeského Otca. Rozhodnutie zaslať prihlášku na animátorskú školu v Juskovej Voli považujem za jedno z najlepších vo svojom živote. Pán mi skrze túto školu priniesol veľa úprimných a krásnych priateľstiev, ktoré trvajú dodnes, veľa poznania a hlavne požehnania. Počas dvoch rokov som prešla formáciou, ktorá mi veľmi pomáha aj v tieto dni, keď som už mimo domova na vysokej škole. Pomáha mi žiť a vyznávať správne hodnoty, rozvíjať svoje talenty a tiež mi pomáha hlbšie chápať moje budúce povolanie lekára. Je akoby studnicou, z ktorej môžem stále čerpať a jej prameň nevysychá. Čas, ktorý som tejto škole obetovala mi je pri pohľade späť pripomienkou, že to, čo som získala a prijala, teraz akoby som našla a napĺňa ma to nesmiernou vďačnosťou. – Radka 

Boh nás pozýva do mnohých vecí, treba len prijať Jeho pozvanie. AŠAD mi otvorila oči a naučila ma vidieť v ľuďoch ich jedinečnosť a výnimočnosť, naučila ma spolupráci, že spolu ako tím vieme mnohokrát spraviť veci lepšie ako by sme ich mali spraviť každý sám. Že treba rozvíjať svoje schopnosti, ktoré nám Boh dal. Práve na AŠAD-ke sa prehĺbil môj vzťah s Bohom. Boli to víkendy, ktoré ma duchovne obohatili, víkendy počas ktorých sa vytvorili silné a vzácne priateľstvá, víkendy kedy som zbúrala všetky svoje predsudky, že netreba súdiť knihu podľa obalu. – Majka

Uvedomujem si, že viesť deti na AŠAD je zámerná výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorá vyžaduje môj neustály osobnostný rozvoj a vzdelávanie sa. Viem, že sa to bude diať najmä cez môj osobný príklad života, ktorý budem prežívať spolu s deťmi v našom spoločenstve v duchu motta: „Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí“. – Dávid 

Vždy aktuálne informácie nájdete na:

 

 

 

Foto:

Mohlo by ťa zaujať