Kategórie: , , |Značky: , , , |Prečítané za 1,1 min|215 slov|

Dôležitou oblasťou, v ktorej sa mladí ľudia potrebujú učiť zdravým hraniciam, sú internet a sociálne siete, ktoré sú pre mladých ľudí veľmi dôležité, ale nesú so sebou aj isté riziká. Cieľom je, aby účastníci dokázali vyberať, ktoré informácie a akým spôsobom uverejnia na sociálnej sieti, aby sa chránili pred ich zneužitím.

Miestnosť rozdelíme lanom na dve časti, z ktorých jedna predstavuje príjemnú zónu, druhá nepríjemnú, čiara je neutrálne územie. Čítame zoznam rozličných situácií z každodenného života. Účastníci sa zakaždým postavia buď do príjemnej alebo nepríjemnej zóny, prípadne ostanú stáť v strede, a to podľa toho, ako sa v danej situácii cítili. Vzdialenosťou od lana tiež ukazujú intenzitu svojich pocitov. (Príklady situácií: Spolužiak si požičia tvoju kalkulačku bez opýtania. Rodič si prečíta tvoje správy. Kamarát/kamarátka ťa objíme. Spolužiak/spolužiačka ťa príde navštíviť bez ohlásenia. Niekto, kto ti je nesympatický, si ťa chce pridať ako priateľa na FB…). Po aktivite nasleduje diskusia o hraniciach.

Mohlo by ťa zaujať