Kategórie: , , |Prečítané za 0,4 min|86 slov|

aktivita na vnímavosť a poslušnosť

Postup: Animátor stojí pred účastníkmi a vraví povely. Na začiatku povie meno Simon alebo Timon hovorí. Napr. Simon hovorí, aby ste sa chytili všetci za ruky. Timon hovorí, aby ste skákali na jednej nohe. Ak na začiatku vety povie Simon, účastníci majú povel poslúchnuť a spraviť. Avšak ak animátor povie na začiatku meno Timon, nemajú povel poslúchnuť.

Cieľom tejto hry je rozvíjať u detí pozornosť.

Mohlo by ťa zaujať