Kategórie: , |Prečítané za 0,5 min|104 slov|

Hra podobná aktivite Bang.

Začnite výberom šerifa a zvyšok skupiny sa spolu s ním postaví do kruhu. Šerif začne hru tým, že ukáže oboma rukami natiahnutými pred sebou akoby držal meč na jednu osobu v kruhu a povie „Hi!“ Táto osoba potom čo najrýchlejšie odrazí útok zdvihnutím spojených rúk a povie “Ha!”. Dvaja ľudia po oboch stranách tejto osoby musia rýchlo “seknúť” spojenými rukami osobu v strede a musia zakričať “Ho!”. Postupne sa hra zrýchľuje. Kto nezareaguje dostatočne rýchlo, je vyradený.

Mohlo by ťa zaujať