Kategórie: , , , |Značky: |Prečítané za 1,5 min|303 slov|

Ak niekto vie vytvárať správne závery z neverbálnych prejavov človeka, ľahko môže vytušiť, kedy mu ten druhý niečo “zatĺka”, kedy nehovorí celkom pravdu a podobne. Táto hra stojí na podobnom základe.


Optimálny počet hráčov je 5 -10. Vyžrebuje sa jeden pašerák, ostatní sú colníci. Ten, kto hrá pašeráka, vyjde za dvere a za chvíľku sa na 1 minútu vráti medzi ostatných t.j. medzi colníkov. Za dvere vyjde celkom päťkrát a pri jednom návrate, ktorý si sám zvolí, musí mať pod šatami pripevnenú obálku s nejakým obsahom. Colníci sa snažia spoznať, pri ktorom vstupe má pri sebe pašerák obálku. Môžu klásť rôzne otázky, môžu sa aj priamo spýtať, či má pri sebe obálku, môžu dávať jednoduché príkazy – napríklad spraviť drep, zdvihnúť ruky, prechádzať sa, usmievať sa, …, priamu prehliadku však spraviť nesmú. Colníci si zaznamenávajú svoje tipy do vopred pripravenej tabuľky. Každý z colníkov môže tipovať dva z príchodov, ktoré sa mu zdali najpodozrivejšie. V roli pašeráka sa vystriedajú všetci hráči – tí ostatní vždy robia colníkov. Obálka by mala obsahovať pašovanú vec – napríklad výhru pre najlepšieho pašeráka. Obálka sa môže upraviť tak, že sa na ňu nalepí povrázok ukončený štipcom, ktorý sa zacvikne niekde na vnútornú stranu odevu.

Vyhodnotenie najlepšieho pašeráka je ľahké – vyhráva ten, kto mal najmenej zásahov pri kritickom vstupe. Podobne môžeme vyhodnotiť najlepšieho a najhoršieho colníka.

Mohlo by ťa zaujať