Každý účastník má za úlohu písomne odpovedať na týchto šesť otázok:

  1. V čom som dobrý? (tri veci o sebe a jednu vec o každom prítomnom členovi spoločenstva)
  2. Čo mi robí ťažkosti? ( tri veci o sebe a jednu vec o každom prítomnom členovi spoločenstva)
  3. Čo sa pokúšam dosiahnuť? (iba tri veci o sebe)
  4. O čom nerád hovorím? (iba jednu vec o sebe)
  5. Čo je pre mňa typické? Jednu vec o sebe a jednu vec o každom prítomnom členovi spoločenstva.
  6. Čo robím najradšej? (iba tri veci o sebe)

Po dostatočnom čase nasleduje spoločné hodnotenie zapísaného. Prvý účastník (napr. Peter odpovie na otázku č. 1, ale len tri veci o sebe, všetci ostatní potom prečítajú svoju vetu o Petrovi. Podobne sa urobí Ďalších päť otázok a potom začne ďalší účastník.

Mohlo by ťa zaujať