Kategórie: , , |Značky: , , |Prečítané za 0,4 min|89 slov|

Účastníci sedia v kruhu. “Náčelník” (animátor, vedúci skupinky) zadá tému, na ktorú budú “indiáni” (účastníci) rozprávať príbeh o sebe. Rozprávať môže iba ten, kto má v ruke stanovený predmet (napr. orlie pero, kameň zo Strieborného jazera, …), ktorý koluje od rozprávača k rozprávačovi. Ostatní indiáni príbehy nekomentujú. Na konci kola každý účastník povie slovo, slovné spojenie alebo vetu, ktorá ho z príbehov iných indiánov najviac oslovila.

Mohlo by ťa zaujať