Aktivita, ktorá posilní sebavedomie a povzbudí. Vhodná pre skupiny, ktorých členovia sa poznajú.

Ako ma vidia iní? Ako sa pozerám na seba ja sám? Aktivita, ktorá posilní sebavedomie a povzbudí. Vhodná pre skupiny, ktorých členovia sa poznajú.


Každému účastníkovi daj čistý papier. Preložia ho na polovicu a na prednú stranu napíšu svoje meno. Papiere pozbieraj do klobúka (príp. vedra alebo škatule).

Klobúk nechaj kolovať do kruhu. Každý si vytiahne jednu kartičku a do vnútra napíše kompliment alebo povzbudenie pre daného človeka. Kartičku potom zavrie a vloží späť do klobúka.

Klobúk „putuje“ po miestnosti po druhý raz. Účastníci si opäť vytiahnu jednu kartičku. Ak si vytiahli rovnakú, napíšu ďalšie povzbudenie pre tú istú osobu. Ak vytiahli svoju kartičku, povzbudia seba samého! :)

Klobúk nechaj kolovať toľkokrát, koľko ľudí sa v skupine nachádza. Ak ich je priveľa, rozdeľ ich do menších skupín, po 5-6.

Nakoniec kartičky rozdaj ich majiteľom, aby si prečítali povzbudenia a komplimenty, ktoré im ostatní napísali.

Mohlo by ťa zaujať