Kategórie: , , |Značky: , , , |Prečítané za 0,5 min|100 slov|

Každý účastník si pripraví návrh imaginárnej organizácie s cieľom predstaviť projekt, do ktorého potrebuje získať spolupracovníkov. Jeho úlohou bude presvedčiť ostatných, aby s ním išli do spolupráce. Bude si musieť pripraviť tému a projekt, ktorý zaujme ostatných a presvedčí ich k spolupráci. Každý bude mať na prezentáciu svojho projektu 3 minúty. Po skončení prezentácie školiteľ poukáže na silné a slabé stránky komunikačného prejavu a správne alebo nesprávne použitie techník prezentácie.

Mohlo by ťa zaujať