Kategórie: , , |Značky: , , |Prečítané za 3,6 min|729 slov|

Aktivita, ktorá slúži na to, aby sa účastníci dozvedeli o sebe niečo nové zábavným spôsobom. Poslúži aj ako zoznamovačka, dá sa využiť na zistenie spokojnosti s uskutočneným programom alebo na zisťovanie názorov na rôzne témy. Stačí pozmeniť otázky a zo zábavnej hry sa môže vykľuť zaujímavý „prieskum verejnej mienky.“

Pri každom výroku ponúkni účastníkom dve alebo tri možné odpovede s tým, že každej odpovedi určíš jeden kút. Zároveň im pri každom kole určíš spôsob, ako sa do toho kúta majú dostať (kráčať, skackať ako zajac, spievať si pritom, robiť grimasu, kotkodákať ako sliepka… tvojej fantázii sa medze nekladú)

Upozorni účastníkov, že sa do kútov majú pohnúť až vtedy, keď povieš všetky možnosti a spôsob presunu.

Ak sa chcete dozvedieť ešte niečo viac, vždy vyvolajte 1-2 ľudí z niektorého kúta, aby viac okomentoval svoju odpoveď.

Príklady otázok
Na zoznámenie:

Zmrzlina
Ak je tvoja najobľúbenejšia zmrzlina čokoládová, choď do tohto rohu (ukáž, do ktorého).
Ak je tvoja najobľúbenejšia zmrzlina vanilková, choď to tamtoho rohu (ukáž, do ktorého).
Ak tvoja najobľúbenejšia zmrzlina nie je ani čokoládová, ani vanilková, choď do hentoho rohu (ukáž, do ktorého).
Choďte obyčajným krokom. Teraz!

Nakupovanie
Ak by si radšej spal, než nakupoval, choď na túto stranu (naznač rukou).
Ak by si radšej nakupoval, než spal, choď na túto stranu (naznač rukou).
Choďte skackajúc ako zajačik. Teraz!

Zisťovanie spokojnosti s programom (napríklad na konci víkendovky)

Program
Program bol skvelý. Animátori sa naozaj posnažili. (rukou naznač, do ktorého kúta majú ísť tí, čo sa stotožňujú s týmto tvrdením)
Bolo fajn, ale…
Nabudúce si prípravu aktivít radšej vezmem ja.
Do svojho kúta sa dostaňte čo najmenším počtom krokov.

Ubytovanie
Spal som ako princezná na hrášku: stále mi čosi prekážalo. (rukou naznač, do ktorého kúta majú ísť tí, čo sa stotožňujú s týmto tvrdením)
Cítil som sa tu ako v štvorhviezdičkovom hoteli.
Nabudúce si radšej prinesiem stan.
Do kúta choďte chrbtom napred s upaženými rukami. Takže veľmi opatrne!

Obmena:
Účastníci cestou do kúta nemusia vykonávať žiadny špeciálny pohyb. Hlavné je, aby sa pre odpoveď rozhodli rýchlo. Nasledujúce otázky sú na vážnejšie témy, môžu sa použiť na odpichnutie pre prednášku alebo tému stretnutia. Vhodné aj pre birmovancov. Otázky si môžete upraviť podľa svojich potrieb.

1. Aký kontinent by si chcel precestovať: Európu, Áziu, obe Ameriky, Austráliu?
2. Aké filmy sa ti páčia: kriminálne, psychologické, dokumentárne, westerny?
3. Keby si mal teraz dovolenku, kde by si šiel: hory, more, jazero, veľkomesto?
4. Keby si mal voľný večer, ako by si ho chcel stráviť: kino, kniha, televízia, spoločenstvo priateľov?
5. Môj názor na prácu žien: práce na úrovni muža, na polovičný úväzok, vedenie domácností, nemám názor?
6. Náboženská výchova detí: rodičia, škola, kňazi a katechéti, dieťa sa rozhodne keď dorastie.
7. Výchova detí: autoritatívne, partnersky (priateľsky), všetko dovoliť, aby nevznikli bariéry, nemám názor.
8. Optimálny počet detí v manželstve: 1, 2, 3, viac.
9. Čo mi spôsobuje určitú ťažkosť v každodennom živote: udržanie poriadku, príprava jedál, žičlivosť k susedom, učenie?
10. Aké hobby by som si vybral: záhrada, zbieranie odznakov, hudba, domáce práce?
11. Príprava na manželstvo: má byť už pre 17-ročných, má trvať rok po dosiahnutí 20. roku života, stačí 5 stretnutí, bez názoru (nemám iný návrh).
12. Problém sexuálneho spolužitia pred sobášom: som proti; som za; som za, ak sa dlho poznajú; bez názoru.
13. Od dnešného stretnutia očakávam: rozptýlenie, osobné prehĺbenie, pomoc v rodinnom živote, psychologické vedomosti.

 

Mohlo by ťa zaujať