Kategórie: , |Značky: , , |Prečítané za 0,5 min|102 slov|

Účastníci si vypracujú pracovný list, ktorého cieľom je stanovenie životného poslania, ktoré sme nazvali “LIFE MESSAGE”.

Chceme viesť účastníkov k sformulovaniu životných hodnôt, životného poslania. Na to, aby mohli dôjsť do cieľa a rozvíjať sa, potrebujú cieľ poznať. Nestačí si životné poslanie pomenovať, ale na to, aby sa uskutočnilo, je treba naplánovať si kroky k jeho dosiahnutiu.

Cieľom je, aby si účastníci dokázali rozdeliť svoje povinnosti a aktivity do 4 časových kvadrantov a tak dokázali lepšie spravovať svoj čas a vyhýbali sa stresu.

Mohlo by ťa zaujať