Kategórie: , , |Značky: , , |Prečítané za 0,7 min|146 slov|

Prostredníctvom aktivity “Môj erb” chceme vyzdvihnúť silné stránky a prednosti každého účastníka a oceniť ho, aby si vážil svoje talenty a nepociťoval potrebu porovnávať sa s druhými a závidieť im ich schopnosti. Aktivita “Môj erb” obsahuje aj políčko so slabými miestami, aby si účastníci nezatvárali oči pred svojimi slabosťami, ale dokázali ich pomenovať. Bez toho totiž nie je možné svoje slabosti prijať a začať na nich pracovať.

Účastník dostane predtlačený vzor erbu so štyrmi poľami, ktoré predstavujú “moje silné stránky”,moje sny”, “moje výzvy” a “moje slabé miesta”. Podľa vzoru tradičných erbov jednotlivé polia vyplnia kresbami alebo textom, a na záver sa o svojich erboch rozprávajú v malých skupinkách.

Mohlo by ťa zaujať