Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 0,8 min|157 slov|
 1. … v ktorom je čo najväčší počet samohlások
  Napr.: nEprEdpOklAdAnÝ, dvAdsAťkOrUnÁčkA, ,…
 2. …končiacich na koncovku –čka za istý časový limit. Vhodné koncovky sú aj –ný, -ika, -ečko.
 3. … ktoré majú päť písmen, sú podstatné mená a kde je určité písmeno na pevnej pozícii. Ak to bude písmeno S na treťom mieste, slová môžu byť:
  VeSlo, meSto, GuSto, mäSko, geSto, ceSto, láSka, rySka, poSol…
  Ak chcete hru skomplikovať, nechajte hráčov hádať sedempísmenové slová, kde požadované písmeno bude na štvrtom, alebo piatom mieste.
 4. …začínajúcich rovnakým písmenom majúcich dohodnutý počet písmen. Napríklad C5 znamená slová začínajúce na písmeno C s dĺžkou 5 písmen: celok, cesto, cesta,…
 5. … ktoré obsahujú rovnaký úsek textu. Napríklad ak táto časť je STO, tak slová môžu byť napríklad: STOlička, STOp, STOnožka…
Mohlo by ťa zaujať