Kategórie: , , , |Značky: , |Prečítané za 1 min|204 slov|

Nasledujúce aktivity sú vhodné na budovanie vzťahov, prehĺbenie úprimnosti a dôvery v skupinkácha spoločenstvách.

Všetci napíšu na lístok svoje otázky pre druhých alebo problémy, na ktoré by chceli počuť vyjadrenie, po jednej otázke na každom lístku. Každý môže napísať niekoľko otázok. Lístky sa položia na stôl (napísaným dole) a dôkladne sa premiešajú. Každý si vytiahne jeden lístok a zamyslí sa – kto je pripravený, prečíta otázku a odpovedá na ňu. Ak niekto nechce alebo nie je schopný odpovedať na danú otázku, lístok vráti a vytiahne si ďalší. Kto odpovedal, odloží si lístok nabok a vytiahne ďalší – až do vyčerpania otázok.

Príklady otázok:

Ako často sa modlíš?
Čo si myslíš o…?
Máš problémy vo vzťahu k rodičom a aké?
Čo si myslíš o kontemplatívnych rádoch?
Si spokojný so svojim detstvom?
Ako si predstavuješ peklo? 
Hovoríš s rodičmi o viere?

Vedúci môže niekedy vstúpiť do odpovede, ale je vhodné, keď to využíva minimálne.

Mohlo by ťa zaujať