Kategórie: , , , |Značky: , |Prečítané za 0,7 min|149 slov|

Aktivita zameraná na získavanie informácií, ktoré vedú k nájdeniu pokladu (pohybové aktivity zamerané na získavanie indícií k nájdeniu mapy, ktorá im ukáže cestu k pokladu). Počas aktivity musia účastníci v skupinách splniť úlohy, aby dostali indície, ktoré ich privedú k miestu, kde nájdu poklad. Musia sa rozhodnúť, či si vyberú indície vo forme slovného opisu, fotografie alebo nakresleného obrázka. Keď získajú dostatočný počet indícií, musia čo najrýchlejšie nájsť poklad (jednotlivé skupiny účastníkov medzi sebou súťažia o prvenstvo). Na základe tejto hry si účastníci hravou formou vyskúšajú rôzne prekážky pri získavaní informácií, vyhodnotenie obsahu informácií a taktiež si uvedomia, že na získavanie niektorých informácii potrebujú spolupracovať s ostatnými účastníkmi v skupine.

Mohlo by ťa zaujať