Kategórie: , |Značky: , |Prečítané za 3 min|596 slov|

Bohatého kupca pri kúpaní strhla voda a začal sa topiť. Práve šiel okolo starec a zachránil ho. Kupec ho za odmenu pozval k sebe a obdarúval ho kusom zlata veľkým ako konská hlava. Starec zlato prijal a pobral sa domov. Oproti nemu koniar ženie celé stádo koní: „Odkiaľže, starček, odkiaľ?“ „Z mesta od bohatého kupca.“ „A čo ti dal kupec?“ „Kus zlata ako konská hlava.“ „Daj mi zlato a vyber si najlepšieho koňa!“ Vybral si starček koňa a poďakoval sa. Ide starček a oproti nemu pastier ženie voly. Hneď sa ho pýta, odkiaľ ide. Starček mu vraví, že od kupca, kde dostal kus zlata ako konská hlava. Pastier sa začuduje: „A kde máš to zlato?“ „Vymenil som ho za koňa.“ „Vymeň si koňa za vola, za ktorého chceš!“ Starček si vybral vola a poďakoval sa. Ide starček a oproti nemu ovčiar ženie kŕdeľ oviec. Hneď sa ho pýta, odkiaľ ide. Starček mu vraví, že od kupca, kde dostal kus zlata ako konská hlava, ale vymenil ho za koňa. Ovčiar sa začuduje: „A kde je kôň?“ „Vymenil som ho za vola.“ „Vymeň si vola za barana, za ktorého chceš.“ Vybral si starček barana a poďakoval sa. Ide starček a oproti nemu pastier ženie bravy. Hneď sa ho pýta, odkiaľ ide. Starček mu vraví, že od kupca, kde dostal kus zlata ako konská hlava. Ale ho vymenil za koňa a toho zas za vola. Pastier sa začuduje: „A kde je vôl?“ „Vymenil som ho za barana.“ „Daj mi barana a vezmi si najlepšieho brava.“ Vybral si starček brava, poďakoval sa a šiel svojou cestou. Oproti nemu obchodník s krošňou na chrbte. Hneď sa ho pýta, odkiaľ ide. Starček mu vraví, že od kupca, kde dostal kus zlata ako konská hlava. Ale ho vymenil za koňa, toho za vola a toho zas za barana. Obchodník sa začuduje: „A kde je baran?“ „Vymenil som ho za brava,“ „Vymeň brava za ihlu a vyber si, ktorú chceš.“ Vybral si starček ihlu, poďakoval sa a šiel svojou cestou. Preliezal plot a ihlu stratil. Vybehla starenka oproti starčekovi: „No porozprávaj, bol si u kupca?“ Starček vraví, že bol a že mu dal kus zlata ako konská hlava. Ale ho vymenil za koňa a toho za vola, toho za barana a toho zas za brava a brava za ihlu. „Chcel som ti priniesť darček, starká moja. Preliezal som plot a ihlu som stratil.“

Otázky na diskusiu animátora s účastníkmi:

  1. Aké ponaučenie plynie z celého príbehu?
  2. Čo sa vám páčilo na správaní starčeka?
  3. Menil starček zlato, ktoré dostal, výhodne?
  4. Starček získal zlato a za krátky čas mu z neho neostalo nič. Podobne sa to často stáva aj v našich rodinách, keď naši rodičia unáhlene, bez toho, aby si to premysleli nevýhodne niečo kúpia alebo si požičajú peniaze. Častokrát sa potom dostanú do dlhov alebo prídu o svoje peniaze. Stretli ste sa s niečím podobným vo svojej rodine?
  5. Požičali ste si niekedy peniaze alebo vy ste niekedy niekomu požičali peniaze, vrátili sa vám?

Aktivita z Metodiky o finančnej gramotnosti

Mohlo by ťa zaujať