Kategórie: |Značky: |Prečítané za 12,2 min|2431 slov|

Harmonogram dňa:

8:00 – 8:15 Príchod detí
8:15 – 8:45 Ranná modlitba + rozcvička
8:45 – 9:00 Desiata
9:00 – 9:30 Téma SZ
10:00 – 10:40 Sv. omša
11:00  – 12:30 Hry
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:30 Hry
14:30 – 15:00 Téma NZ, olovrant
15:00 – 16:00 Hry
15:30 – 16:00 Odchod detí s rodičmi domov

 

Témy: 

Mojžiš

rodičovská láska, ochrana života, krst, Božia starostlivosť, mladší súrodenci

 • Bol p. Ježiš Slovák? Nie, bol žid, celý národ pochádza z 12 bratov, tí sa presťahovali do Egypta keď v ich krajine nastal veľký hlad. Žili tam 400 rokov.
 • Čo poznáte z Egypta, kto už bol v Egypte? 
 • Najskôr ich tam mali veľmi radi, jeden z 12 bratov ich totiž všetkých zachránil pred hladom, no po čase sa ale situácia zmenila, z 12 bratov sa stal veľký národ a už ich tam moc nechceli.
 • Ako sa volal egyptský kráľ?
 • Preto z nich spravili otrokov, stavali Egypťanom pyramídy. Nechceli však aby ich bolo viac a viac a preto kráľ rozkázal, aby všetkých chlapcov čo sa im narodia zabili, dievčatá nechali na žive.
 • Ako sa volá rieka ktorá tečie v Egypte? – Níl, najväčšia rieka na svete
 • Jedna mama však vymyslela spôsob, ako zachrániť svojho synčeka, zobrala košík, vyplnila ho smolou a poslala ho po tejto rieke. Košík našla faraónova dcéra a rozhodla sa, že si chlapca adoptuje, a bude to jej syn a dala mu meno Mojžiš. Chlapcova sestra sledovala košík a keď ho našla faraónova dcéra, ponúkla svoju mamu, že sa o chlapca bude starať kým vyrastie a faraónova dcéra jej to dovolila.
 • Pán Boh sa o všetkých postaral.
 • Máte mladších súrodencov? Staráte sa o nich? Starajú sa starší súrodenci o vás?
 • Musíme sa starať o všetkých maličkých a slabučkých.
 • Kto je tu najmladší? Ako sa k nemu budeme správať?

Ježiš

Ježiš, je nový Mojžiš, Ten prorok, ktorého všetci očakávajú, zažíval všetko čo aj my

 • Presúvame sa o 2000 rokov.
 • Židia boli opäť v područí, tento krát Rimanov.
 • Kto bol v Ríme? V akej krajine je Rím? Kto je v Ríme, vo Vatikáne? 
 • Rím bol vtedy centrom sveta, vládol všetkým, aj Židom.
 • Kto všetko prišiel k Ježiškovi, keď sa narodil? – mudrci 
 • Dozvedel sa o tom Herodes a chcel zistiť kto to je a zabiť toto dieťa, keď zistil že to nezistí, tak sa rozhodol, že zabije všetky detičky. Jozef s Máriou a malým Ježišom utekajú do Egypta, kde sú kým mu hrozilo nebezpečenstvo. Pán Ježiš zažíva to isté čo my, už ako bábätko ho chceli zabiť, tiež bol úplne bezbranný. Príde zachrániť svoj ľud, aby sme ho poznali, tak zažíva podobné veci ako zažili iné postavy v starom zákone.
 • Ako sme sa dnes starali o nášho najmladšieho?

Mojžiš

modlitba

 • Mojžiš vyrástol a keďže sa začal zaujímať o to odkiaľ pochádzal (bol Žid), musel odísť z faraónovho dvora, prenasledovali ho, a preto utiekol na púšť, tam našiel miesto kde sa usadil, oženil sa a stal sa pastierom, raz keď pásol ovce stala sa veľmi zvláštna vec, videl krík ktorý horel, ale pritom nezhorel.
 • Čo mal robiť Mojžiš keď to videl? – Vyzuť si obuv. Kde sa vyzúvame? Tam kde nechceme ísť v špinavých topánkach… 
 • Boh povedal, že zem, kde sa toto deje je svätá, čo to znamená? Patrí Bohu a aj my, keď sme svätí, sme jeho.
 • Z kríka sa mu ozval hlas, ktorý povedal, že sa vola Ja som ktorý som, Jahve. Dáva Mojžišovi úlohu, sľubuje mu pomoc, …
 • Ako nazývame, keď sa rozprávame s Pánom Bohom?
 • Keď sa budeme modliť, môžme na to mať špeciálne miesto, podobné ako kostolík aj u nás doma, mať zapálenú sviečku, byť vyzutý, mať krížik alebo nejaký obrázok …
 • Keď chceme byť svätí, neznamená to, že nikdy nespravíme žiaden hriech, ale že patríme Bohu.

Ježiš

Ježiš sa modlí, Otče náš

 • Pán Ježiš sa veľakrát vybral modliť sa ráno do samoty, keď sa vrátil jeho učenníci chceli zažiť to isté, preto ho prosili aby ich naučil modliť sa, on ich preto naučil Otce náš:
 • Otec
 • Náš
 • Na nebesiach
 • Posväť sa meno tvoje
 • Príď kráľovstvo tvoje
 • Buď tvoja vôľa ako v nebi tak i na zemi
 • Chlieb náš každodenný daj nám dnes
 • Odpusť nám naše viny ako i my opúšťame
 • Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nas zlého

Mojžiš

Skončili sme pri trňovom kre, kde sa Boh zjavil Mojžišovi.

Vy by ste nechali odísť len tak ľudí, čo vám pomáhajú zo svojej krajiny?

Mojžiš prišiel k faraónovi a ten nechcel pustiť Izraelitov z Egypta, vtedy Boh vykonal pred zrakmi Izraelitov a Egypťanov 10 znamení, bol to súd nad egyptskými bohmi, Egypťania si mysleli, že ich Bohom je Níl, keď sa ale nemohla piť jeho voda, tak im Pán Boh ukázal, že to nie je ozajstný boh, alebo si mysleli že slnko je boh, ale keď prestalo svietiť niekoľko dní, tak sa ukázalo, že to tak nie je.

Aj my sa spoliehame na veľa vecí, že nás zachránia možno, akoby boli bohmi: peniaze, sila, zdravie, …

 1. rana – krv v Níle
 2. rana – žaby
 3. rana – komáre
 4. rana – ovady
 5. rana – mor dobytka
 6. rana – vredy
 7. rana – krupobitie
 8. rana – kobylky
 9. rana – tma
 10. rana – smrť prvorodených

Všetky rany sa diali vždy tak, že všetko zlé sa dialo Egypťanom a Izraeliti boli v bezpečí. Kto je najstarší súrodenec? Títo všetci by zomreli. Pán Boh ale našiel spôsob, akým ochrániť svoj ľud a povedal im, aby si potreli veraje dverí krvou baránka, na ktorom nebola žiadna chyba a keď tak spravili, tak sa nikomu v tom dome nič zlé nestalo.

Prečo sa to dialo? Čo pomohol ten baránok, veď on za nič nemohol? Pán Boh ale tým chcel niečo ukázať, o 2000 rokov neskôr sa udialo to isté, Ježiš zomrel na kríži, a jeho vlastná krv sa vyliala na drevo kríža.

Po tom, čo zomrelo všetko prvorodené tak sa faraón veľmi zľakol a sám vyhnal Izrealitov z Egypta. Oni sa vybrali smerom k zemi odkiaľ do Egypta prišli. Ale faraón si to rozmyslel, oni pred ním utekali, ale išli na vozoch a nemohli mu utiecť, preto sa začali modliť a Mojžiš vystrel palicu nad more a more okolo ktorého chceli ísť sa rozdelilo na dve časti a oni mohli prejsť cezeň suchou nohou. Potom, keď do mora vošli Egypťania sa more znovu zlialo dokopy a nikto z nich sa nezachránil.

Možeme byť ohrození z každej strany, Boh sa o nás postará, nájde cestu.

Ježiš

Ježišove udalosti s vodou:

 • Ježiš kráča po vode
 • Ježiš utišuje búrku
 • Ježiš premieňa vodu na víno
 • Ježiš sa dáva pokrstiť
  • on svojím krstom prijíma naše hriechy na seba
  • krstom sa rodíme znova

Mojžiš

 • Židia po tom, čo prešli cez Červené more začali putovať po púšti.
 • Čo myslíte, že im ako prvé začalo chýbať? – Začala im chýbať voda.
 • Máte niekde v okolí miesto, kde nie je voda? Chodíte niekam na chatu, kde nie je voda? Ako to riešite?
 • V púšti sa len tak k vode nedostanete, Boh sa ale o svoj ľud staral stále, aj keď sa ocitol na púšti, a my by sme nevedeli ako to riešiť.
 • Keď máme problém, môzme sa modliť o to, aby to Boh vyriešil, nemusíme poznať dopredu ako to vyrieši, nemusíme mu hovoriť čo má robiť.
 • Mojžiš palicou, ktorou rozdelil more na dve potom zaklopal na skalu, a vyšla z nej voda. Tradícia hovori, že túto skalu potom nosili po púšti celý čas. Izraeliti teda mali vodu na putovanie púšťou.
 • Čo im ale ďalej chýbalo? – potraviny, preto sa znova modlili a každé ráno sa začalo objavovať na zemi niečo ako semiačka, ktoré mleli a vyrábali si z nich chlebík.
 • Čo by ste mohli papať každý deň? Máte mlsný jazýček, že chcete niečo jesť stále?
 • Izraeliti dostali na púšti chuť na mäso, a Boh im zabezpečil aj to, k ich táboru začal prilietať kŕdel prepelíc a tie mohli jesť. Dostali všetko čo potrebovali, Boh sa o nich staral, a aj tak sa stále sťažovali a stále mali s niečím problém. Boh videl, že majú zlé srdcia, a preto museli putovať po púšti 40 rokov.
 • Kedy vám rodičia naposledy kúpili oblečenie?
 • Napriek tomu sa Boh o nich stále staral a aj keď neboli v púšti obchody, tak sa im oblečenie nedralo a neničilo, vydržalo im 40 rokov (chúďatká dievčatá).

Ježiš

 • Ježiš po krste začal učiť, našiel si učenníkov a tým hovoril o čom?
 • Koľko vás je v triede? 
 • Okrem apoštolov, učenníkov sa k nemu schádzalo veľa ľudí, niekedy ich bolo tak veľa, že ich musel učiť z mora. Sadol si na loďku a zástup sedel na brehu a on ich učil. Alebo učil na kopcoch (o jednom takom rozpravaní si povieme zajtra). Ľudia sa naňho vedeli pozerať a počúvať ho veľmi dlho, a veľakrát pri tom zabudli aj na to, že sú hladní.
 • Pri čom zabúdate na to, že ste hladní? Hry, televízor?
 • Raz, keď Pán Ježiš učil takto ľudí, tak sa mu stalo niečo podobné, a na to, že sú hladní, zabudlo 5000 mužov (+ ženy a deti), boli ďaleko od mesta a niektorí ľudia by aj odpadli od únavy, preto Pán Ježiš povedal svojím učenníkom, aby sa oni postarali o nich.
 • Vy by ste čo robili v ich situácii? Alebo čo by robili animátori, keby mali nakŕmiť len vás keď by sa dozvedeli, že jedlo dnes nepríde?
 • Učenníci prišli za Ježišom a vraveli mu, že našli chlapca, ktorý má 5 chlebov a 2 rybky, ale čo to je pre toľkých ľudí? To je akoby tu niekto ponukol 2 horalky. Najedli by sme sa?
 • Kto sa dnes s niečím podelil? S keksikom, alebo s melónom?
 • Ježiš vzal tieto veci, chlebík, rybky lámal ho a učenníci ich rozdávali ďalej, a nasýtili tak 5000 mužov + ženy a deti. Pán Boh od nás nechce veľa, niekedy len nejakú drobnosť, 5 chlebov a 2 rybky sú nič pre 5000 mužov, ale Boh vykonal zázrak s tým – chce s nami spolupracovať. Po tom, čo sa nasýtili, nazbierali ešte 12 košov odrobín, čiže im zostalo ešte viac potravín ako na začiatku. Bohu záleží na tom, aby sme sa správali šetrne k jedlu. Preto zbierali potom čo ostalo. Chce nám dať viac ako si žiadame. Ježiš nám však okrem toho dáva oveľa viac, nielen chlebík na papanie, ale hovorí aj o tom, že on sám je chlieb. Na sv. omši ho každý deň prijímame a to je náš duchovný pokrm, posila na to, aby sme vedeli robiť to, čo od nás On chce.

Mojžiš

zákon od Boha, Desatoro

 • Poznáte Mauglího alebo Tarzana? Žili bez ľudí v divočine.
 • Aj Izraeliti žili 400 rokov medzi Egypťanmi a zabudli na príkazy od Pána Boha.
 • 50 dní po tom, čo odišli z Egypta, táborili Izraeliti pod horou Sinaj. Mojžiš na túto horu vyšiel a bol tam s Bohou 40 dní, keď sa odtiaľ vrátil, priniesol dve kamenné tabule, na ktorých bolo napísaných 10 Božích prikázaní.
 • Načo sú nám prikázania? – sú ako značky.
 1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš meno Božie nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti otca svojho i matku svoju.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Ježiš

reč na hore, blahoslavenstvá, turíce

 1. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
 2. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
 3. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.
 4. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
 5. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
 6. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
 7. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
 8. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť lebo ich je nebeské kráľovstvo.
 9. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

 

Program:

deň téma hra
pondelok vytiahnutie z vody bábätká, plavba po Níle, zoznamovačky
utorok horiaci ker
streda prechod cez Červené more wipeout, tunel, bazén
štvrtok manna na púšti pexeso po meste
piatok Sinaj, kamenné tabule, desatoro výlet na Katarínku + železnička

 

Zdroj: Spoločenstvo L’múry z Leopoldova

Mohlo by ťa zaujať