Úlohou všetkých je vymyslieť a vytvoriť reklamu na vlastné sily, zručnosti a schopnosti. Môžu si zvoliť , či navrhnúť inzerát do novín, plagát, heslo, brožúru, televízny alebo rozhlasový šot, či hocičo iné. Môžu použiť čokoľvek a poprosiť o spoluprácu kohokoľvek, pokiaľ s tým ten druhý bude súhlasiť. Všetko sa ukončí spoločným predstavením svojich reklám.

 

Zdroj: Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, str: 95

Mohlo by ťa zaujať