Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 0,8 min|161 slov|

Aktivita je zameraná na prelomenie ľadov, prehĺbenie dôvery a zamyslenie sa nad svojimi životmi.

(Úvod 5 minút. Samotná hra 20-60 minút (verzia 1 – 30 minút, verzia 2 – 45 až 60 minút.) Záver 10 minút.)

Pomôcky: Väčší papier (A2, 3), farbičky

Opis: Účastníci majú za úlohu nakresliť rieku svojho života. Fantázii sa medze nekladú. Tok rieky predstavuje čas a okolie naše vzťahy. Prípadné problémové situácie možno znázorniť rozvetvením rieky, kaskádami, balvanmi a pod.
Verzia 1: Pri väčšom počte účastníkov, alebo v časovej tiesni, sa dvojice navzájom oboznámia so svojou riekou.
Verzia 2: Pri menšom počte účastníkov a väčšom časovom priestore každý prezentuje svoju rieku pred ostatnými.
Vyhodnotenie: Čo dala aktivita účastníkom? Bolo jednoduché, alebo veľmi ťažké znázorniť svoju rieku života? Čo by zmenili na jej toku, keby mohli? Ktorý úsek bol pre nich najdôležitejší?

Mohlo by ťa zaujať