Kategórie: , , , |Značky: , , |Prečítané za 1,1 min|212 slov|

Vyber niekoľkých dobrovoľníkov, ktorí si pred zvyškom skupiny preveria svoje rozprávačské vlohy. Ich úlohou bude minútu bez prerušenia rozprávať príbeh. Háčik je v tom, že určíš písmeno, ktorým nemôže začať žiadne slovo v ich príbehu. Ak hráč použije slovo začínajúce na zakázané písmeno (napr. L, K, …), vypadáva. Ak sa zastaví na viac ako 3 sekundy, tiež vypadáva. Ostatní zo skupiny musia rozprávačov pozorne počúvať a ak spraví chybu, zakričia stop.
Každému hráčovi vyber tému, o akej má rozprávať. Môže ísť o klasickú rozprávku (Popoluška, Tri prasiatka, …) alebo o príbeh napr. na tému „stratené domáce zvieratko“, „moje obrátenie“…
Vyhráva ten, kto vydrží minútu hovoriť bez toho, aby sa pomýlil. Víťaza odmeň nejakou drobnosťou.

Na konci hry polož tieto otázky:

  1. Čo bolo ťažké na rozprávaní príbehu?
  2. Vidíte nejaký súvis medzi touto hrou a vašou každodennou komunikáciou?
  3. Vidíte nejaký súvis medzi touto hrou a modlitbou? Sú témy, slová, ktorým sa pri modlitbe vyhýbate? Ak áno, prečo?
Mohlo by ťa zaujať