Tento rýchlokurz je iba výťahom zo Základného kurzu budovania skupiniek a je určený pre vyučovanie v spoločenstve o zásadách a priebehu modlitbového stretnutia. Je dobré ho použiť vtedy, keď nie je čas s celým stretkom preberať celý Základný kurz, alebo keď chcete naraz spustiť viacero skupiniek, takže ho môžete vyučovať pred väčšou skupinou ľudí a potom spraviť rozdelenie do skupiniek.

Kurz nájdete na stránke spoločenstva Martindom:

Úvod
1. téma: Úloha Cirkvi a Ježišov príklad
2. téma: Život prvej cirkvi
3. téma: Typické stretnutie skupinky
4. téma: Čas spoločnej modlitby
5. téma: Zdieľanie sa a orodovanie
6. téma: Zdieľanie sa a budovanie vzťahov
7. téma: Kristus, vedúci a miestna autorita
Záver

Odporúčaná literatúra