Kategórie: , |Značky: , , |Prečítané za 1,4 min|288 slov|

Pomôcky:
Pracovný list pre každého účastníka
Pero pre každého účastníka
Predpokladaná dĺžka trvania: cca. 15 min.

 1. Predstav si, že sa vrátiš domov a zistíš, že tvoj dom je v plameňoch. Môžeš z nich zachrániť už iba tri veci (rodinní príslušníci a domáce zvieratká sú už v bezpečí). Ktoré tri veci by si vyniesol z horiaceho domu? Prečo?
 2. Predstav si, že lekár ti po vyšetrení oznámi, že ti ostáva už iba mesiac života. Ktoré tri veci, okrem trávenia času s najbližšími, by si ešte rád stihol pred smrťou? Prečo práve tieto veci
 3. Predstav si, že tvoj najlepší priateľ/priateľka sa o týždeň sťahuje do inej krajiny. Môže sa stať, že sa dlhý čas neuvidíte. Ktoré tri veci by si mu/jej chcel povedať prv, než odíde? Prečo
 4. Predstav si, že sa udialo niečo hrozné a budeš sa musieť vzdať niekoľkých vecí. Z nasledujúceho zoznamu vyber tri, ktorých by si sa vzdal najťažšie. S ktorými by sa ti lúčilo najľahšie? Prečo?
  – Materiálne veci (auto, dom, pekné oblečenie)
  – Zdravie (moja fyzická sila a energia)
  – Dôstojnosť
  – Dobré meno, reputácia (rešpekt a obľúbenosť medzi priateľmi)
  – Politická sloboda (spravodlivá vláda, právo voliť)
  – Náboženská sloboda (právo uctievať Boha bez hrozby prenasledovania)
  – Rodina (rodičia, starí rodičia, súrodenci)
  – Dobrá práca (predstavy o úspešnej kariére a dobrom zárobku)
  – Priatelia
  – Viera (viera v Boha)
Mohlo by ťa zaujať