Naše dary a talenty niekedy ľahšie vidia iní ľudia než my sami.

Pomôcky: Papiere, lepiaca páska, fixky alebo perá (dajte pozor, aby fixky nepresiakli cez papier a nepoškodili oblečenie)

Priebeh: Účastníci si navzájom na chrbát pomocou lepiacej pásky nalepia papiere. Daj im 7-10 min. na to, aby obišli všetkých členov skupiny a napísali na papier, aké dary, talenty a výnimočné schopnosti majú. Zapoj sa aj ty!

Po desiatich minútach si všetci sadnite do kruhu, navzájom si odlepte papiere. Účastníci si prečítajú, čo im ostatní na papier napísali. Vysvetli im, že to sú veci, ktoré by mali používať v službe iným ľuďom.

Diskusia:

1. Ktorá z vecí na tvojom papieri ťa najviac prekvapila?
2. Ako ti tieto veci pomôžu v službe iným?
3. Čo by si dnes mohol urobiť pre iných pomocou svojich darov a schopností? Zapíš si to na svoj papier.

Copyright [2014] Teen Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.teensundayschool.com

Mohlo by ťa zaujať