Každý z hráčov napíše na papier odpovede na tieto tri otázky – čo som, čo viem a čo mám, ale tak šikovne, aby sa úplne neprezradil. (Príklad: som vysoká, čiernooká, viem spievať. Mám bohatých rodičov.). Do horného rohu sa podpíše. Odovzdá svoj list „poštárovi“. Ten si odpovede zoradí asi po 5-tich ľuďoch a tých v inom poradí buď postaví alebo posadí do čela a označí ich číslami. Potom číta odpovede vybraných ľudí a ostatní hráči si značia na papier, kto sa asi pod danými číslami skrýva. Po celej sérii sa boduje. Keď ho spozná, má bod. Potom sa čítajú odpovede ďalšej skupinky ľudí. Vyhráva ten, kto má najviac bodov.

Mohlo by ťa zaujať