1 Kor.12, 12-27 nás učí, že potrebujeme jeden druhého, a že nemôžeme fungovať ako Cirkev Ježiša Krista bez toho, aby sme spolupracovali navzájom. O tom, aká je spolupráca dôležitá, ale i zložitá hovorí táto hra.

Rozdeľte sa na štvorice, ktoré záujmu pozíciu podľa nákresu.

„OKO“ sa díva do miestnosti.
„UCHO/NOHA“ majú zaviazané oči
„ÚSTA“ sú k miestnosti chrbtom.
„RUKA “ je otočené k „UCHO/NOHE“

Potom rozložte po miestnosti 5 predmetov, ktoré má „telo“ za úlohu pozbierať.
„OKO“ ich vidí, „ÚSTA “ hovoria. „UCHO/NOHA “ má zaviazané oči(nevidí), stojí na druhej strane miestnosti. RUKA kráča vedľa UCHO/NOHY a má ruku na jeho ramene. Ak chcete mať hru zaujímavejšiu, nech RUKA sedí na chrbte človeka, ktorý reprezentuje UCHO/NOHU. Lepšie je mať vedy po ruke lekárničku :)

Pravidlá:

  • OKO nemôže hovoriť, iba ak s pomocou gestikulácie (posunkov) musí vysvetliť ÚSTAM, kde sa nachádzajú jednotlivé predmety.
  • ÚSTA sa nemôžu dívať a na základe posunkov OKA popisujú situáciu UCHU/NOHE.
  • Keď sa UCHO/NOHA dostane na dosah daných predmetov, RUKA sa musí natiahnuť a zmocniť sa ho. Potom sa pokračuje k ďalšiemu predmetu.
  • Ak nie je z praktických dôvodov možné, aby RUKA bola na chrbte UCHA/NOHY, tak môže kráčať vedľa nej a mať svoju ruku položenú na jej ramene.
  • RUKA nemôže prevziať vedúcu úlohu. Naopak si musí udržať rovnakú pozíciu tela ako UCHO I NOHA, pokiaľ nie je schopná na daný predmet dosiahnuť.

Na úplný koniec je dobré si povedať o Cirkvi ako o spoločenstve, v ktorom má každý svoje miesto a úlohu, atď. Snažiť sa nájsť všetko, čo sme touto hrou pochopili a čo je nápadnou paralelou s praktickým životom.

Mohlo by ťa zaujať