Kategórie: , |Značky: , , , , , |Prečítané za 1,2 min|248 slov|

Cieľom tejto aktivity je propagácia zdravého, vyváženého a harmonického životného štýlu, ktorý zahŕňa starostlivosť o 4 kľúčové oblasti života:

  1. telo (šport, zdravá strava, odpočinok, spánok),
  2. myseľ (vzdelávanie, sebarozvoj),
  3. srdce (vzťahy),
  4. duša (záujmy, umenie, pobyt v prírode, modlitba…).

Tým je možné dosiahnuť prevenciu škodlivých trendov, ktoré sú časté medzi tínedžermi (poruchy stravovania, nadváha, fajčenie, užívanie alkoholu, nedostatok pohybu, …).

Účastníci dostanú stavebnicu (najlepšie lego). Ich úlohou bude vytvoriť štyri piliere, z ktorých každý predstavuje jednu oblasť života (telo, myseľ, srdce, duša). Podľa toho, ako sú spokojní s jednotlivými oblasťami svojho života, toľko kociek použijú na každý pilier (od 1-10). Na záver im dáme plochú kocku = sedadlo a vysvetlíme im, že práve postavili stoličku svojho života. Ak máme na nej stabilne sedieť a nespadnúť, mala by mať všetky nôžky rovnako dlhé. Ak zistíme nerovnováhu, vedieme účastníkov k tomu, aby sa v prvom kroku zamysleli, ako by jednotlivé oblasti vyzerali, keby sa dostali na požadovanú hodnotu od 1-10 (aby nastala rovnováha). V druhom kroku ich vedieme k tomu, aby si naplánovali konkrétne opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa.

Diskusia v skupinách: účastníci hovoria o svojich “stoličkách” a krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby stoličky boli stabilné.

Mohlo by ťa zaujať