Kategórie: , |Značky: , , |Prečítané za 0,5 min|102 slov|

Predpokladom vytvárania zdravých vzťahov a efektívnej komunikácie je uvedomiť si svoje osobné hranice a ich význam. Účastníci zároveň pochopia, že musia rešpektovať aj hranice iných ľudí, vďaka čomu dokážu citlivejšie pristupovať k deťom a mladým ľuďom, ktorým sa budú venovať. 

Účastníkov rozdelíme do dvojíc. Jeden z dvojice si zavrie oči, druhý k nemu pomaly a potichu kráča. Účastník so zatvorenými očami povie STOP, keď mu je blízkosť druhej osoby nepríjemná. Úlohy sa vymenia. Nasleduje zhodnotenie.

Mohlo by ťa zaujať