Kategórie: |Značky: |Prečítané za 3,1 min|612 slov|

Porozprávali sme si o stvorení sveta a človeka. O tom ako Pán Boh z lásky pripravil celý tento svet pre nás. Celý deň sme sa snažili všímať si krásy prírody. Boli sme na výlete a z lesa si každý doniesol to, čo ho najviac zaujalo. Večer sme si z toho spravili výstavku. Na nástenku sme mali nakresliť, čo pekné sme si vonku všimli.

Vysvetlili sme si ako nás Pán Boh vychováva a ako ho veľmi bolí, keď hrešíme a neposlúchame jeho prikázania. Potom sme si rozprávali o Noemovi a jeho arche. Pretože sa ráno už prehnala prívalová vlna a odniesla nám raňajky, bolo ich treba hľadať poprichytované na stromoch. Deti si poodväzovali rožky, syry, šálky a nožíky z konárov a takto dobre naladení sme sa naraňajkovali. Aby sme sa zachránili pred potopou, šli sme hľadať poklad na najbližší kopec. Večer sme mali nočný pochod k jazeru. Na nástenke bola nakreslená veľká archa a úlohou toho dňa bolo nakresliť do nej čo najviac zvierat, aby sme ich zachránili pred utopením.

Spoločne sme si pospomínali na to, prečo Izraeliti prišli do Egypta, ako tam boli vďaka Jozefovi väznení, ale postupne sa z nich stali otroci.

Olympiáda desať egyptských rán

V družstvách (súťažil každý, body sa zrátali pre skupinu)

  1. Voda premenená na krv: v hrnci bolo v zakalenej vode so saponátom 10 mincí, kamene, lyžičky, hubka, sponky, … Meral sa čas, za ktorý dieťa našlo všetky mince.
  2. Žaby: žabacími skokmi prejsť určitú vzdialenosť – na čas.
  3. Komáre: prejsť cez močiar po dvoch polienkach – treba si ich prekladať – na čas.
  4. Muchy: čo najrýchlejšie prepísať text na diaľku
  5. Mor na dobytku: vytlačiť zemiak hore kopcom (asi 20 cm) – na čas
  6. Vredy: počet materských znamienok na rukách – toľko bodov.
  7. Ľadovec: hodiť loptičkou (šiškou) na cieľ
  8. Kobylky: do misky nasypať drobné keksy, vybraný člen družstva ich musí bez pomoci rúk čo najrýchlejšie zjesť – na čas.
  9. Tma: so zaviazanými očami prejsť určitú vzdialenosť cez prekážky
  10. Smrť prvorodených: spočítať roky všetkým v družstve, ktoré družstvo malo najviac boli prvorodení a mali najmenej bodov

Najskôr sme si porozprávali, aké zázraky sa stali počas putovania Izraelitov na púšti, o tom ako sa Pán Boh o nich staral, aby neboli hladní a smädní a oni boli aj tak nespokojní.

Bola vyhlásená celodenná súťaž: deti kreslili na nástenku postavičky Izraelitov a vedúci Egypťanov, koho bolo večer viac, vyhral.

Pri raňajšej modlitbe sme sa rozprávali o splnení dávnych proroctiev, ktoré hovoria o príchode Vykupiteľa. Potom sme sa preniesli do apoštolských čias a hrali sme sa na Ježišových učeníkov. Snažili sme sa správať tak, ako prví kresťania, na ktorých bolo vidieť ako sa majú radi.

Toto ráno sme sa prebudili v nebi. Dvaja anjeli (vo vlasoch sme mali biele mašličky) roznášali deťom raňajky – puding rovno do postelí. Všade boli pokreslené kvetinky – priamo z rajskej záhrady. Aspoň na chvíľu sme mohli zakúsiť, čo nás čaká, ak budeme žiť tak, ako to chce od nás Pán.

Mohlo by ťa zaujať