Kategórie: , , , |Značky: |Prečítané za 0,4 min|75 slov|

Na papier sa napíše text (najlepšie nejaký odborný s cudzími slovami), pripne sa na
strom, alebo niečo iné. Deti stoja v rade asi 10 – 15 m od papiera. Vybehne prvý, prečíta si prvý riadok a beží naspäť, keď dobehne beží ďalší. Jeden z družstva zapisuje text. Môžu súťažiť naraz dve družstvá, ale každé má svoj papier s tým istým textom, alebo sa stopuje čas.

Mohlo by ťa zaujať