Účastníci sú rozdelení do tímov, ich úlohou je zachrániť život jednému z pacientov, ktorý potrebuje transplantáciu srdca. Hra je postavená na zistenie toho, čo nás motivuje.

Účastníci dostanú popis pacientov, ktorí pochádzajú z rôznych sociálnych, spoločenských, rodinných prostredí, a majú vybrať najvhodnejšieho pacienta na transplantáciu. Majú sa rozhodnúť do 15 minút, lebo neskôr už srdce nebude použiteľné. Na základe vystupovania v skupine im školiteľ objasní, aké techniky motivácie alebo manipulácie použili pri výbere pacienta. Účastníci zhodnotia, ako na nich jednotlivé techniky pôsobili a či ich motivovali alebo manipulovali. Uvedomia si, akú formu motivácie zvoliť pre dosiahnutie želaného výsledku.

Mohlo by ťa zaujať