Kategórie: , , |Značky: , , , , |Prečítané za 0.3 min|50 slov|

Aktivita zameraná na problematiku priateľstva.

Účastníci zostavia charakteristiku dobrého priateľa, reflektujú seba v role priateľa. Zostavia si plán cieľavedomého rozvíjania priateľstva, vyberú si jeden vzťah, ktorý chcú rozvíjať a začnú v ňom uplatňovať prediskutované zásady.