Postup: V úvode uvedieme prítomných do situácie, že sme vo vzdialenej, vymyslenej krajine. Vo vláde tejto krajiny je voľné ministerské kreslo, o ktoré sa uchádzajú dvaja kandidáti. Predvolebná reč, ktorú musia obaja predniesť, nemá byť zameraná na kladné vlastnosti a vychvaľovanie samotného rečníka, ale na prednosti svojho protikandidáta. Ten, kto presvedčivejšie, lepšie oboznámi s kladmi protikandidáta získava kreslo ministra.

Mohlo by ťa zaujať