Kategórie: , , |Značky: |Prečítané za 1,3 min|258 slov|

Jednoduché spôsoby, ako väčšiu skupinu rozdeliť do dvojíc.

1. možnosť:
Pripravíme malé obrázky (nakreslené obyčajnými farbičkami), ktoré predstavujú rôzne predmety. Tie musia vytvárať dvojice, napríklad:
kostol a zvon,
okno a kvet v kvetináči,
mačka a myš…
Prichádzajúcim zavesíme obrázok na krk, alebo pripneme na šaty. Vtedy, keď potrebujeme kvôli použitiu určitej metódy vytvoriť dvojice, navrhneme, aby si každý našiel svojho „obrázkového“ partnera.

2. možnosť:
Rozdáme kartičky, ktoré obsahujú obrázky rozdelené napoly. Účastníci majú nájsť svojho partnera podľa polovice obrazu, ktorý chýba.

3. možnosť:
Každému členovi na úvod stretnutia dáme vybrať si z kôpky pexesa jeden obrázok, ktorý sa mu páči. Fixkou si naňho napíše svoje meno, ako chce, aby ho ostatní volali a pomocou špendlíka si ho pripne tak, aby tento obrázok bol ľahko viditeľný pre ostatných. Párový obrázok pexesa môžeme s výhodou využiť na iné aktivity – vytváranie skupín losovaním, rozmiestnením obrázkov okolo stola pri obede, aby si každý našiel svoje miesto a aby sa skupina náhodne pri obede premiešala.

4. možnosť:
Na papieriky napíšeme známe rozprávkové alebo filmové dvojice (Mach a Šebestová, Pat a Mat, Holmes a Dr. Watson, Dempsey a Makepeaceová, Janko a Marienka…). Účastníci si vylosujú papieriky a hľadajú svoju dvojicu.

Mohlo by ťa zaujať