Kategórie: , , |Prečítané za 1,6 min|324 slov|

Jednoduché spôsoby, ako väčšiu skupinu rozdeliť do skupiniek.

1. možnosť:
Podľa počtu účastníkov si môžeme pripraviť 6 zodpovedajúcich si obrázkov, napríklad

– kostol, zvon, kalich, ikona, oltár, ornát.
– šesť druhov ovocia
– šesť druhov kvetov
– príbor, taniere, misky atď.

Ďalej postupujeme ako pri tvorení dvojíc.

2. možnosť
Pripravíme si kartičky rôznych farieb, šesť z každej farby. Účastníci si losujú kartičky a tvoria skupiny podľa farieb. Prípadne tieto kartičky môžeme rozdať pri vstupe a každý si na ňu zároveň napíše svoje meno a pripne si ju tak, aby bola viditeľná aj pre ostatných.

3. možnosť
Pripravíme si kartičky s výrazmi začínajúcimi sa rovnakým písmenom. Ďalej pokračujeme ako už bolo uvedené. Môže to byť aj šesť obrázkov, ktorých názvy sa začínajú rovnakým písmenom.

4. možnosť: Metóda Max a Rax
Pripravíme si kartičky s nápismi:

Max – otec Rax – otec
Max – matka Rax – matka
Max – dcéra Rax – dcéra
Max – syn Rax – syn
Max – vnuk Rax – vnuk
Max – vnučka Rax – vnučka

Pohlavie členov rodiny na kartičkách je náhodné a nemusí súhlasiť s pohlavím losujúcich. Kartičky pomiešame tak, aby nebolo vidieť nápisy a všetci si vyberú po jednej kartičke. Potom navrhneme, aby si každý našiel svoju rodinu. Každý otec si má sadnúť na stoličku, na jeho kolená matka, na jej kolená dcéra, ďalej syn, vnuk a vnučka. Samozrejme, že hľadanie prebieha vo vrave, nahlas a veselo. Keď sa už rodiny našli, môžeme pristúpiť k ďalším úlohám určeným pre takto vytvorené skupiny.

Mohlo by ťa zaujať