Dokáže sa vaša skupina dohodnúť dostatočne rýchlo na to, aby prežila?

Aktivita je vhodná pri téme tímovej spolupráce a komunikácie

Ak je skupina príliš veľká, rozdeľte ju do štvoríc alebo pätíc. Rozdajú sa pracovné listy alebo sa na tabuľu  napíše zoznam, aby ho všetci videli.

Zasadenie do deja: Predstavte si, že ste uprostred oceánu v záchrannom člne zo stroskotanej výletnej lode. V člne máte niekoľko predmetom. Čln je však veľmi malý a začína sa potápať. Ak sa chcete zachrániť, musíte z člnu vyhodiť 7 vecí (nevzťahuje sa na nepríjemných spolucestujúcich :)). Na spoločné rozhodnutie však máte iba 5 minút. Forma komunikácie je na vás, cieľom je dosiahnuť kompromis, zhodnúť sa na 5 predmetoch, ktoré si necháte, a zachrániť sa. Správna odpoveď neexistuje!

Zoznam predmetov na palube člnu

1. Svetlica
2. Veľký balík čipsov
3. Izolačná lepiaca páska
4. Harpúna
5. Nepremokavá plachta
6. Biblia

7. Švajčiarsky nožík
8. 2 litre minerálky
9. Zapaľovač
10. Plastové vedro
11. Opaľovací krém (faktor 45)
12. Mikina

Po uvedení do deja, skupina pracuje 5 min.
Následne každá skupina prečíta, príp. zdôvodní svoj zoznam. Nakoniec účastníkov podnieťte k diskusii pomocou nasledujúcich otázok:

• Akým spôsobom ste sa rozhodovali, ktoré predmety si nechať?
• Bolo rozhodovanie ťažké? Prečo?
• Aký spôsob spolupráce ste mohli zvoliť, aby ste sa k výsledku dopracovali rýchlejšie?

 Aktivita preverí účastníkov, či ako skupina dokážu robiť kompromisy a dohodnúť sa. Zároveň odhaľuje vodcovské charaktery účastníkov.

Copyright [2014] Teen Sunday School Place, Inc.
Used by permission www.teensundayschool.com

Mohlo by ťa zaujať