Kategórie: , , , , |Značky: |Prečítané za 8,9 min|1789 slov|

Veľkonočné katechézy pre mladých s témami inšpirovanými liturgickými čítaniami počas veľkonočného obdobia sú určené pre birmovancov a stredoškolákov.

Každá téma pozostáva z krátkeho videa a samotnej katechézy vo forme prezentácie. Taktiež tu nájdete textový súbor (tento text je tiež v poznámkach prezentácie), ktorý môžete použiť ako text k prezentácii. Na konci každej katechézy je niekoľko otázok pre mladých na diskusiu v malých skupinkách. Trvanie jednotlivých katechéz je cca 30 – 45 min., takže sú vhodné pre farskú i školskú katechézu.
Veríme, že sa vám budú páčiť a že budú nápomocné v pastoračnej práci s mladými.

Celú katechézu (text, prezentácia a video) si môžeš stiahnuť TU.

 

Úryvok z Písma

Sk 3, 1 – 21
„Peter a Ján vystupovali o tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu. Práve prinášali istého muža, ktorý bol od narodenia chromý. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vchádzať do chrámu Petra a Jána, prosil, aby mu dali almužnu. Peter sa naň s Jánom zahľadel a povedal: „Pozri sa na nás!“ On sa na nich pozrel a čakal, že od nich niečo dostane. Ale Peter povedal: „Striebro a zlato nemám, ale čo mám, to ti dám: v mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“ Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Vtom mu spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, chodil, vyskakoval a chválil Boha. Všetok ľud videl, ako chodí a chváli Boha, a poznali ho, že je to ten, čo sedával pri Krásnej bráne chrámu a žobral. A naplnil ich úžas a vzrušenie nad tým, čo sa s ním stalo.
Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.  Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Mužovia, Izraeliti, čo sa tomu divíte a prečo hľadíte na nás, akoby sme boli vlastnou mocou alebo nábožnosťou urobili, že tento chodí? Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť‘. Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Zabili ste pôvodcu života, ale Boh ho vzkriesil z mŕtvych; a my sme toho svedkami. A jeho meno pre vieru v toto meno upevnilo tohto človeka, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred očami vás všetkých.
A teraz, bratia, viem, že ste to v nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední muži. Ale Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť. Kajajte sa teda; obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš, ale musí ho prijať‘ nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.“

Katechéza (prezentácia)

Predstavte si, že by nejaký lekár vynašiel liek na každú chorobu. Stačila by kvapka tohto lieku a každý opuch, nádor, bolesť či zlomenina by sa hneď zahojila. Ten liek by bol naozaj zázračný, bez akýchkoľvek nežiaducich vedľajších účinkov. Mnoho ľudí by sa vďaka nemu mohlo zachrániť, mnoho ľudí by mohlo ozdravieť, mnoho ľudí by mohlo ďalej žiť.
Avšak tento lekár by si tento liek spolu s receptom na jeho prípravu nechal iba pre seba. Nakoniec by náhle zomrel a liek by ostal navždy zabudnutý, stratený. Nebola by to hrozná škoda? Tento lekár mohol zachrániť tisíce životov, ale neurobil to. Zachoval sa veľmi sebecky.

Teraz sa na to pozrime trochu inak: Ježiš vstal z mŕtvych. Premohol smrť, čo nikto nikdy pred Ním ani po Ňom nedokázal. Zvíťazil nad našimi hriechmi, chorobami, bolesťami, nenávisťou, nespravodlivosťou,… Daroval nám život, život v radosti a slobode Božích detí. Nik z nás nemusí umrieť naveky, lebo smrť bola vykúpená Kristovou krvou, a tak sa zo smrti stáva iba prechod do omnoho nádhernejšieho života, kde sa budeme naveky radovať z Boha a jeho Lásky. Akýkoľvek hriech môže byť odpustený, akákoľvek bolesť môže byť uzdravená, akékoľvek zúfalstvo môže byť odplavené, lebo Kristova milosť je skutočným liekom na všetko.
Presne o tomto je Veľká noc.
Apoštoli to vedeli a nemohli ostať iba tak nečinne sedieť. S vierou a odvahou sa postavili pred niekoľko tisícový zástup a povedali im pravdu. Povedali im, že Ježiš žije a že všetci potrebujeme konať pokánie. Konať pokánie znamená zanechať svoj hriešny život, svoj egoizmus, závisť, ohováranie, podrazy, nenávisť, neodpustenie, nečistotu,… Potrebujeme prijať odpustenie, odpustenie od nášho nebeského Otca, prijať Jeho lásku, prijať Ježiša do svojho života. Iba tak sa môžeme zachrániť.

V úryvku z Knihy Skutkov apoštolov sme v prvom Veľkonočnom týždni počuli o Petrovi, ktorý spolu s Jánom prichádzajú do chrámu na modlitbu. Ich modlitba sa rýchlo premieňa na skutok milosrdenstva, keď náhle uzdravia chromého človeka. A hneď po tomto uzdravení verejne ohlasujú, čo to všetko znamená, ako prijať Krista do svojho života a ako sa zbaviť nákazy hriechu.
A tu sa dostávame k podstate dnešnej témy: Ježiš je tým liekom, ktorý sa ti dáva do rúk. Ježiš s tebou počíta, dôveruje ti. Zveruje sa ti obrovské poslanie a je len na tebe, či ho prijmeš: prinášať tento liek tak ako apoštoli všade, kam pôjdeš.
Nie je to ľahká úloha. Človek sa počas toho často stretá s výsmechom a všelijakými problémami. Možno to bol dôvod, prečo si lekár v tom spomínanom príbehu nechal ten liek iba pre seba. Možno sa bál, že ho vysmejú, alebo že mu nik nebude veriť a že s tým bude mať mnoho problémov alebo že ho to bude stáť strašné množstvo námahy, a pritom z toho nezíska nič. A tak to vzdal.
Možno sa pýtaš, kde na to vziať silu, odvahu?

Pozri na apoštolov – chudobní muži, ktorí okrem svojho Majstra nemali nič, ani nocľah ani strechu nad hlavou. A Ježiš im veril, veril, že to dokážu. Vďaka tejto hŕstke mužov sa evanjelium dostalo do celého sveta. Vďaka nim vieme o Kristovi ty aj ja. Nie je to fascinujúce, že Cirkev trvá už 2000 rokov až dodnes? Je to tak preto, lebo Ježiš je s nami rovnako ako bol s nimi. Nemáme sa čoho báť. Potrebujem len nechať sa dotknúť Jeho milosrdnou Láskou, a to nás nenechá nečinnými ;)
Množstvo ľudí počas stáročí už pocítili, aká je sila evanjelia. Zopár z nich nájdeme aj na tomto slide:
a. Shelley Luben – niekdajšia modelka a pornoherečka – keď spoznala Krista, zanechala svoju minulosť a začala sa venovať ženám trpiacim v pornopriemysle a prostitútkam. Shelley založila organizáciu Pink cross, ktorá je vo svete symbolom boja proti pornu;
b. Nicky Cruz – niekdajší najobávanejší gangster v New Yorskom Brookline – matka ho odvrhla ešte v detstve, vychovala ho ulica. Keď spoznal Krista, zanechal drogy, alkohol a začal sa venovať mladým narkomanom, alkoholikom, opusteným mladým na ulici. Dnes má organizácia Teen challenge, kde sa liečia mladí narkomani a alkoholici centrá po celom svete.
c. Guy Gilbert – francúzsky katolícky kňaz, ktorý celý svoj život zasvätil životu s mladými na uliciach vo Francúzsku;
d. Bono Vox – líder írskej skupiny U2 – ich piesne sú plné Boha. Ako skupina organizovali množstvo projektov na rôzne charitatívne účely po celom svete;
e. Jim Caviezel – herec, ktorý stvárnil Ježiša vo filme Umučenie Krista – jeho snahou je evanjelizácia a šírenie kresťanských hodnôt prostredníctvom filmového umenia;
f. Marián Kuffa – slovenský katolícky kňaz, ktorý sa v Žakovciach venuje bezdomovcom, alkoholikom, prostitútkam, opusteným matkám;
Mohli by sme takýchto príkladov nájsť nespočetné množstvo, dôležitejšie je to, čo cez nich dokázala Kristova milosť – to isté dokáže aj cez teba.

K ohlasovaniu evanjelia nás povzbudzujú aj pápeži. Za všetkých spomenieme posledných troch pápežov:

  1. Svetové dni mládeže, Denver 15. 8. 1993
  2. Synoda o novej evanjelizácii;
  3. Tvít pápeža Františka – 4. 11. 2017

Otázky do skupiniek:

  1. Premýšľal si už niekedy nad svojou zodpovednosťou prijať a ohlasovať evanjelium?  Je pre teba evanjelizovať lákavá predstava alebo nie? Prečo?
  2. Čo myslíš, prečo Ježiš zveril tak dôležitú úlohu ohlasovať evanjelium práve ľuďom bez peňazí a bez spoločenského postavenia? Čo hovoríš na to, že Cirkev tu existuje aj po 2000 rokoch?
  3. Máš nejaký obľúbený verš, myšlienku alebo príbeh z Božieho slova? Je niečo čomu si tam niekedy nerozumel?
  4. Čo by si povedal hľadajúcemu človeku, ktorý sa ťa pýta na Boha? Ako by si mu v krátkosti opísal evanjelium?
  5. Zmenilo sa niečo pre teba po tejto katechéze? Máš nejaké nové rozhodnutie, ktorým by si niečo vo svojom živote zmenil?

Za spracovanie metodického materiálu ďakujeme Diecéznemu katechetickému úradu Spišskej diecézy.