Kategórie: , , , , |Značky: , , , , |Prečítané za 9 min|1795 slov|

Drahý priateľ, ponúkame tebe a tvojmu spoločenstvu vypracované 4 stretká, ktoré môžeš (ale aj nemusíš) využiť v adventnom čase. Vypracovali sme ich cez optiku našich 4 hodnôt, ktoré vyznávame v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Naše hodnoty sú:

 1. Autentická viera (1. adventná katechéza)
 2. Spoločenstvo (2. adventná katechéza)
 3. Mladý človek (3. adventná katechéza)
 4. Jednota v rozmanitosti (4. adventná katechéza)

 

Ježiš prišiel na tento svet nie kvôli sebe. Prišiel kvôli nám, prišiel zjaviť sám seba – Boha, ktorý je blízko, ktorý je s nami a ktorý prišiel pre všetkých. To, že ho poznáme nám nemôže stačiť. Ježiš chce, aby sme sa s Ním delili v našom okolí. Chce, aby sme Ho niesli všade kde ideme, aj k neveriacim kamarátom, členom rodiny, susedom, ľuďom na ulici, … 

Panna Mária to pochopila, keď za ňou prišiel anjel Gabriel. Vtedy bola (len) v “tínedžerskom” veku. Ako mladé dievča plné viery a lásky mala toľko odvahy, že doslova nosila Ježiša v sebe a potom ho porodila pre tento svet. Prostredníctvom nej sa Ježiš zjavoval a zjavuje. Kde sme v tom celom príbehu my? 

Ježiš sa chce dať tomuto svetu cez každého jedného z nás. No a čo, že sme ešte mladí, neskúsení, nedokonalí, … sv. apoštol Pavol to krásne povedal Timotejovi: “Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.” (1 Tim 4,12) – rovnako aj my. Máme všetko pre to, aby sme boli schopní prinášať Ježiša v nás všade, kde vkročíme. 

Na tomto stretku si povieme viac o evanjelizácii, predstavíme si na pohľad jednoduchých mladých ľudí, ktorí svojím obyčajným životom zjavovali Ježiša a prinášali ho všade tam, kde prišli.

(Stretko si môžete vyskladať z nasledovných aktivít / tém / zdieľania / modlitby. Zostavte si ho podľa vašich časových možností.)

Aktivita s témou – Našiel si to?

materiál:

 • poklad – cukríky / alebo iná vhodná odmena pre stretko
 • nápovedy – rôzne predmety, ktoré budú mladí hľadať a na ktorých budú prilepené písmenká/obrázky, ktoré spolu vytvoria indíciu, ktorá odhalí, kde sa nachádza poklad

postup:

 • Jednotlivé predmety s písmenkami nápovedy skryte kdekoľvek v miestnosti/dome a mladí ich hľadajú.
 • Na úvod aktivity si zo skupiny zavolajte 1-2 ľudí, ktorým odhalíte miesto, kde sa nachádza poklad tak, aby to nikto iný nepočul. Poviete týmto ľuďom, že nesmú za žiadnu cenu nikomu povedať, kde sa poklad nachádza a ani to, že ste túto informáciu od animátora dostali. Prezradíte im, že indícia je falošná a že poklad sa v skutočnosti nachádza inde.
 • Ak niektoré z písmen-indícií, nebudú vedieť mladí nájsť, pomôžte im systémom “zima, zima – teplo, teplo”. (vysvetlenie: Ak sú príliš ďaleko od skrýše, poviete im „zima“ a keď sa približujú, tak „teplejšie“ až „horia“, keď danú vec s písmenom nájdu.)
 • Indícia z písmen/obrázkov ich navedie na miesto, kde majú hľadať skrytý poklad, avšak poklad tam nebude. Keď zistia, že poklad nenašli, nasleduje reflexia.

reflexia so zdieľaním: 

Animátor: Teraz vám musím niečo povedať: Zaujíma ma, ako teraz zareagujete na to, keď vám poviem, že ten a ten (mená mladých, ktorým animátor na úvod povedal, kde je poklad) od začiatku vedeli, kde sa nachádza poklad, len vám to nepovedali. (nechajte chvíľu, aby mladí zareagovali)

Je to pravda. Dokonca vedeli, že tá indícia, ktorú ste zostavovali je nesprávna a poklad sa nachádza inde! (Animátor ho má pri sebe, ešte stále schovaný.) Ak by prehovorili, všetci by ste si práve teraz už pochutnávali na sladkostiach.

 • Aký typ priateľa drží jazyk za zubami, keď vie o niečom, čo by mohlo pomôcť jeho priateľom?

Je smutné, že asi aj mnohí z nás sme v živote takýmito priateľmi. Denne sa stretávame s mnohými ľuďmi, ktorí nepoznajú Ježiša – či už v škole, v práci, v rodine, … S niektorými z nich sme možno dokonca aj blízki priatelia.

 • Akí by sme to boli priatelia, keby sme im nepovedali o Ježišovi?

Pretože ak poznáme Ježiša, už sme našli najväčší poklad na celom svete. Animátor vytiahne skrytý “poklad” – cukríky a ponúkne ich skupinke.

 • Aké sú naše dôvody, pre ktoré sme ešte nepovedali svojim priateľom o Ježišovi?
 • Súhlasíte s tým, že poznať Ježiša je ako nájsť a vlastniť poklad?
 • Ak súhlasíte s tým, že poznať Ježiša je ako nájsť poklad, motivuje vás to viac, aby ste sa oň podelili s ostatnými?

Je ľahké sa celý život sústrediť len na seba. Bolo by jednoduchšie nestarať sa a nemyslieť na to, že by sme mali ľuďom okolo nás hovoriť o Ježišovi. Ale ak by sme to urobili, zatajili by sme tajomstvo najväčšieho pokladu, aký existuje.

Prečítajte si nasledujúci úryvok z Mt 13,44:

Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. 

Nie je ten verš úžasný? Môže nám okrem iného ukázať, akí by sme mali byť nadšení z toho, že poznáme Ježiša a nebo. Človek v tomto príbehu bol taký nadšený, že sa ponáhľal rozdať všetko, čo mal, aby mohol získať poklad. No, ak bol taký nadšený, nemyslíte si, že to povedal všetkým svojim priateľom, keď získal ten poklad?

Možno ste nikdy nepomysleli na vzťah s Ježišom ako na poklad. Dúfam, že po prečítaní tohto verša budete.

Spomeňte si na to, koľko ľudí vo vašom okolí nepozná Ježiša a len slepo blúdia a niečo hľadajú. Mohli by ste byť tým niekým, kto im dá správnu nápovedu. Niekto by mal ľuďom vo vašom okolí povedať o najväčšom poklade, aký by kedy mohli získať.

Budeš to ty?

téma/aktivita: mladí svätí

 • Predstavte si spolu životopisy mladých svätých. Akým spôsobom nosili a odovzdávali Ježiša svojmu okoliu? Ako prostredníctvom svojich mladých životov evanjelizovali? Môžete spomenúť napr.: sv. Pannu Máriu (ako mladé dievča povedala Bohu “áno” a priniesla Ježiša na tento svet), bl. Chiara Luce Badanová, bl. Carlo Acutis, … 
 • Alebo si uveďte príklad zo svojho okolia. Kto je vaším vzorom v evanjelizácii?
 • GAUDETE ET EXSULTATE, O POVOLANÍ K SVÄTOSTI V SÚČASNOM SVETE:
  • Všetci sme povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedectvo v zamestnaniach všedného dňa tam, kde sa každý nachádza. GAUDETE ET EXSULTATE, BOD 14
  • Nie je zdravé milovať ticho a vyhýbať sa stretnutiu s druhým, túžiť po odpočinku a odmietať aktivitu, hľadať modlitbu a podceňovať službu. Sme povolaní žiť kontempláciu aj prostredníctvom akcie, a posväcujeme sa v zodpovednom a štedrom vykonávaní vlastného poslania. GAUDETE ET EXSULTATE, BOD 26 
  • Treba nám takého ducha svätosti, ktorý preniká samotu aj službu, intimitu aj úlohu evanjelizovať – takým spôsobom, že každý okamih bude prejavom lásky, darovaným pred Pánovými očami. GAUDETE ET EXSULTATE, BOD 31 

modlitba:

 • prosby za odvahu svedčiť vlastnými životmi
 • výber druhu modlitby podľa vlastnej preferencie

praktické aktivity na doma: 

 • napíšte/nakreslite vianočné pozdravy/listy staručkým ľuďom v najbližšom domove dôchodcov. Podeľte sa v nich o svoju skúsenosť s Ježišom. Vyrozprávajte im svoj príbeh. Môžete im tam nechať svoju adresu s prosbou o odpísanie na váš pozdrav/list. Aj takto sa môžme, jednoduchým krokom, začať deliť o Ježiša.
 • ako mladí sa porozprávajte s vašim p. farárom o tom, ako by ste sa počas týchto sviatkov mohli zapojiť do evanjelizácie v rámci farnosti. Možno spolu prídete na to, že počas koledovania detí budete chodiť s nimi a budete svojím svedectvom svedčiť ľuďom, ktorí si zavolali koledníkov.

PRE DETI

aktivity:

* Zvoľte aktivity podľa seba a podľa detí, ktorým budú určené. Tu vám prinášame zopár nápadov, od ktorých sa môžete odraziť.

 • aktivita z predošlej témy sa dá prispôsobiť aj deťom
 • Prezlečte iného animátora/animátorku (najlepšie pozvať niekoho neznámeho) za konkrétnu mladú svätú / mladého svätého, povedzte jej/jemu pred stretkom, aby sa naučil/a životopis danej svätej/svätého a nechajte nech ho svojimi slovami prerozpráva deťom.
 • spolu s deťmi napíšte/nakreslite vianočné pozdravy/listy staručkým ľuďom v najbližšom domove dôchodcov. Povzbuďte deti, aby sa v nich podelili o to, ako oni vidia Ježiša, o to, kým je On pre nich. Môžete deťom pomôcť, aby tam nechali ich adresu s prosbou o odpísanie. Aj takto môžeme ukázať deťom, ako sa môžu začať deliť o Ježiša.
 • naučte sa a zaspievajte si s deťmi pieseň “Svätosť je to, po čom túžim“:

Svätosť je, svätosť je

to, po čom túžim

svätosť je, čo potrebujem

Svätosť je, svätosť je

to, čo chceš odo mňa ty 

 

Vezmi si moje srdce 

vezmi si moju myseľ 

vezmi si moju vôľu 

chcem byť tvojím, PaneNiektoré časti sú inšpirované: zdroj