Kategórie: , , , , , |Značky: , , , |Prečítané za 7,3 min|1466 slov|

Drahý priateľ, ponúkame tebe a tvojmu spoločenstvu vypracované 4 stretká, ktoré môžeš (ale aj nemusíš) využiť v adventnom čase. Vypracovali sme ich cez optiku našich 4 hodnôt, ktoré vyznávame v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Naše hodnoty sú:

 1. Autentická viera (1. adventná katechéza)
 2. Spoločenstvo (2. adventná katechéza)
 3. Mladý človek (3. adventná katechéza)
 4. Jednota v rozmanitosti (4. adventná katechéza)

 

Cez adventný čas sa celý svet pripravuje na príchod Ježiša – Božieho Syna aj tým, že si každú nedeľu zapaľujeme na adventnom venci sviečky. Postupne tak zapaľujeme oheň, ktorý na Vianoce sfúkneme, pretože sa Ježiš narodí a zaplaví tento svet svetlom a pokojom. Nebudeme už potrebovať adventný veniec so sviečkami, pretože sa Ježiš opäť narodí v nás a my budeme Jeho svetlo niesť v srdci a vo svojich životoch. 

Na prvom adventnom stretku sa upriamime na Pannu Máriu – mladé dievča, ktoré vďaka svojej autentickej viere bolo schopné povedať Bohu veľké ÁNO, prostredníctvom ktorého sa stala nielen Ježišovou, ale aj našou mamou, najväčšou orodovníčkou za nás v nebi. 

(Stretko si môžete vyskladať z nasledovných aktivít / tém / zdieľania / modlitby. Zostavte si ho podľa vašich časových možností.)

myšlienky* pre prípravu témy: 

* Vyskladajte si tému podľa seba a podľa ľudí, ktorým bude určená. Tu vám prinášame zopár myšlienok, od ktorých sa môžete odraziť.

 • p. Mária – žena nekonečnej viery a oddanosti (Lk 1, 26-38). Mária vierou povedala: “nech sa mi stane podľa tvojho slova” – skúsili ste sa niekedy vžiť do Máriinej situácie? Vďaka čomu bola schopná povedať Bohu áno?
 • Aký máme my vzťah s Pannou Máriou? Prejavujeme jej úctu? Čo by chcel Ježiš?prečítajme si zamyslenie z knihy od Patti Gallagherovej Mansfieldovej s názvom Magnifikat, Úvahy o Panne Márii: 

  Patti píše: “Keď sa nám s manželom narodilo naše druhé dieťa, moja mama priletela, aby nás navštívila a pomohla nám. So štedrosťou, ktorá jej bola vlastná, nám varila, upratovala a mňa i môjho manžela veľmi povzbudzovala. “Tvoja mama je taká láskavá,” povedal raz môj manžel. “Má srdce pre službu. Už aj sám chápem, prečo si o nej myslíš, že je výnimočná.” Bola som šťastná, že dvaja ľudia, teda môj manžel a moja mama, sa navzájom spoznali a tiež sa navzájom majú radi. Tak sa začala moja lekcia. Počas toho, ako bola mama u nás, mala mať narodeniny. Uprostred všemožných príprav na príchod bábätka som jej nestihla kúpiť žiadny darček. Môj manžel jej čosi kúpil, no ja som bola smutná, že som jej nevenovala niečo aj ja. Veď to bola jedna z mála vecí, ktorými som jej mohla poslúžiť ja, keďže ona tak veľmi slúžila mne. No keď prišli mamine narodeniny, stalo sa čosi úžasné. Dve moje priateľky – bez toho, že by som sa o tom pred nimi zmienila – si spomenuli, že moja mama má narodeniny. Jedna jej pripravila vynikajúce narodeninové jedlo a priniesla ho ešte úplne horúce. Druhá jej priniesla darček a pohľadnicu s blahoželaním. Tieto priateľky v minulosti čosi uvarili aj pre mňa a dali mi aj darčeky. Teraz prišli uctiť moju mamu. Mama žasla. Zvolala: “Patti, prečo to tvoje priateľky urobili, keď ma sotva poznajú? Určite to urobili z lásky k tebe.” Zaiste, láska k mojej mame bola prejavom ich lásky ku mne. Úcta prejavená jej bola v skutočnosti úctou prejavenou mne. Aká vďačná som bola tým priateľkám! O čo viac som ich milovala za to, že prejavili lásku mojej mame. Odrazu som bola vtiahnutá do vzťahu iného Dieťaťa a jeho Matky: do vzťahu Ježiša a Márie. Pochopila som, o koľko viac Ježiš túži po tom, aby sme si ctili jeho Matku a boli blízko pri nej. Jasne o tom hovorí aj Písmo (–> Jn 19,26-27).” 
 • myšlienka z knihy/filmu Nebo nie je výmysel: Mnoho katolíkov chce vedieť, či Colton (chlapec – hlavný hrdina) stretol v nebi Ježišovu matku, Pannu Máriu. Odpoveď je áno. Videl ako Mária kľačí pred Božím trónom, alebo ako stojí po synovom boku. „Stále ho ľúbi, lebo je jeho mamička,“ vysvetľoval Colton. (zdroj) – Máriin príhovor u Ježiša je veľmi silný, rada sa za nás prihovára, poďme sa naučiť jej odovzdávať naše starosti a radosti. Prosme ju, aby sa za nás prihovárala v nebi. Prosme ju, aby sme boli vždy schopní vo viere povedať Bohu ÁNO. 

aktivita:

 • rozjímanie nad sv. Písmom – Lk 1, 45-55: 

  A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.” 

modlitba:

 • Ježiš, predstav mi svoju matku – predneste v modlitbe túto prosbu a čakajte, ako vám ju Ježiš opíše, ukáže a predstaví. Odpoveď si zapíšte. Do pozadia si môžete pustiť jemnú hudbu. 
 • pomodlite sa spoločne modlitbu od sv. Bernarda – Memorare:
  • Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.
   • Zaujímavosť: túto modlitbu sa sv. Matka Tereza modlievala so svojimi spolu-sestrami ako tzv. “rýchlu novénu”, kedy sa ju pomodlili 9x po sebe za nejaký úmysel a 10.krát sa ju pomodlili ako poďakovanie za vypočutie.

zdieľanie:

 • pozdieľajte sa v menšej skupinke zo svojej modlitby: Ako vám Ježiš predstavil svoju matku? 
 • Kým je pre vás panna Mária? Čím vás inšpiruje?
 • Prečítajte si Magnifikát, čo vám Boh cez to hovorí? Čo cítite pri tom, keď si túto stať z Písma čítate? Viete sa vžiť do Márie a povedať spolu s ňou “veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný”? Ak áno, čo pre vás spravil Boh?
 • Ako dovolíte Bohu, aby posilnil vašu vieru cez tento advent?

PRE DETI

aktivity:

* Zvoľte aktivity podľa seba a podľa detí, ktorým budú určené. Tu vám prinášame zopár nápadov, od ktorých sa môžete odraziť.

 • výroba modlitebnej kocky na advent stiahnite si predpripravenú prílohu, alebo si vyrobte svoju kocku so vašimi obľúbenými modlitbami (stiahnite si prílohu prázdnej kocky). Povzbuďte deti, aby sa vo svojich rodinách každý večer pomodlili 1 modlitbu z kocky ako prípravu na narodenie Pána Ježiša.
 • nakreslite si adventný veniec a vyfarbite si prvú sviečku (stiahnite si prílohu)
 • vyrobte si vlastný adventný veniec
 • nácvik jasličkovej pobožnosti spojený s myšlienkami o Panne Márii z tejto témy
 • nakreslite Pannu Máriu