Kategórie: , , , , , |Značky: , , , |Prečítané za 7,7 min|1536 slov|

Drahý priateľ, ponúkame tebe a tvojmu spoločenstvu vypracované 4 stretká, ktoré môžeš (ale aj nemusíš) využiť v adventnom čase. Vypracovali sme ich cez optiku našich 4 hodnôt, ktoré vyznávame v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Naše hodnoty sú:

 1. Autentická viera (1. adventná katechéza)
 2. Spoločenstvo (2. adventná katechéza)
 3. Mladý človek (3. adventná katechéza)
 4. Jednota v rozmanitosti (4. adventná katechéza)

 

Predvianočný čas zvykne bývať plný stresu – v škole samé písomky, zápočty, testy a skúšky. Doma samé upratovanie, pečenie a prípravy na nekonečné množstvo návštev. Okrem toho tieto chvíle využívame na nákupy darčekov, výzdobu domovov a zdobenie vianočných stromčekov. Počas predvianočného obdobia veľa ľudí túži po skutočnom pokoji, pretože ho nemajú v srdci a mysli. Ježiš už priniesol pokoj, ktorý všetci hľadáme. Jediné, čo musíme urobiť, je prijať ho.

Chvála Bohu aj v tomto období máme spoločenstvo – ľudí, ktorí poznajú Boha, ktorí za sebou stoja, modlia sa za seba a vedia sa navzájom povzbudiť v zameranosti na Ježiša.

(Stretko si môžete vyskladať z nasledovných aktivít / tém / zdieľania / modlitby. Zostavte si ho podľa vašich časových možností.)

Aktivita – Priblíženie k Bohu a k spoločenstvu

materiál:

 • papierové taniere pre každého účastníka
 • perá
 • lepiace papieriky, tzv. “post-it” papieriky

postup:

 • Vyzvite mladých, aby sa zamysleli a vybrali si ten najstresovejší deň za posledných pár týždňov, ktorý zažili. 
 • Následne dajte každej osobe papierový tanier a ceruzku/pero. Povedzte mladým, aby tento papierový tanier rozdelili perom na 24 častí (ktoré budú predstavovať 24 hodín dňa). Potom, keď to nakreslia, budú mať čo najkonkrétnejšie a zároveň heslovito napísať, čo robili každú hodinu tohto najstresovejšieho dňa, na ktorý mysleli. (Na písanie dajte mladým 5-10 minút)
 • Potom si v krátkosti odprezentujte medzi sebou svoje najstresujúcejšie dni.
 • Pravdepodobne to bude viesť k tomu, že všetci budete pociťovať počas tohto zdieľania stres. Vyzvite účastníkov, aby zdvihli ruku tí, ktorí sú v strese. 

reflexia: 

 • Priznajme si: Stres, ktorému čelíme každý deň, je skutočný, však? (Ako animátor povedz osobný príbeh z čias, keď si bol/a vystresovaný/á – ako stres, tempo, či technológie ovplyvňovali tvoj život.)
 • Koľkokrát ste sa tento týždeň cítili vystresovaní, vyčerpaní alebo preťažení? Naše plány sú šialené. Stres je skutočný.
 • Ako by ste mohli do tohto svojho rozvrhu pridať ešte jednu vec naviac? Koľkí z vás uviedli kvalitný čas osamote s Bohom ako jednu z činností vo svojom vyťaženom dni?
 • Boh nechce, aby ste sa cítili vinní, ak nebol vo vašom rozvrhu dňa. Chce vám ponúknuť odpočinok a pokoj.
 • A verte či nie, trávenie času s Bohom, alebo ako to niektorí ľudia nazývajú, „čas v tichu“ je pravdepodobne jediná vec v tomto živote, ktorá môže pomôcť pri strese a tlaku, ktorý všetci zažívame.

prečítajte si Jak 4,8: Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. tráviť čas s Bohom môže byť tou najlepšou časťou vášho dňa. Boh CHCE byť v tom s tebou. A jeho prosba je jednoduchá: Priblížte sa k Nemu a on sa priblíži k vám. Je to naozaj také jednoduché: Urob krok k Bohu a on urobí krok k tebe. Tento čas v modlitbe nemá byť iba ďalším stresom vo vašom živote, alebo vás iba upriamovať na ďalší výkon.

 • Po prvé, Bohu záleží na tom, čo sa deje vo vašom živote.
 • Boh sa stará o tie veci, o ktorých ste mali pocit, že sú príliš malé alebo dokonca hlúpe na to, aby ste ich zapísali do svojich hodín.
 • Je s vami v každej jednej veci, ktorú robíte.
 • Boh je tam uprostred stresu. V tomto čase si aj budeme ešte viac pripomínať, že Jeho meno je Emmanuel – Boh s nami. 

pokračovanie aktivity (môže byť v rámci modlitby):

 • Povedzte mladým, aby si zobrali kopu lepiacich “post-it” papierikov a pero, našli si pokojné miesto v miestnosti, a povzbuďte ich, aby sa navzájom nevyrušovali.
 • Budú mať písať na papieriky všetky veci/oblasti, ktoré si dnes so sebou priniesli a ktoré ich stresujú. Na každý Post-it nech napíšu jednu vec.
 • Povzbuďte mladých, aby sa pritom ako si budú zapisovať tieto svoje stresory porozprávali s Bohom o tom, ako ich tieto veci zaťažujú. On to naozaj chce počuť.
 • Po chvíľke animátor začne čítať ďalšie možné „stresory“, pomocou ktorých môže mladým pomôcť v zamyslení sa v čase ticha a ďalšom reflektovaní. Ako napr.:
  • nefunkčné priateľstvo
  • situácia v rodine
  • ťažkosti v škole
  • moja budúcnosť
  • ľudia, ktorí mi ublížili
  • strach z rozhodnutia
  • strach z Boha
 • Dajte mladým asi 10 – 15 minút, aby napísali svoje strachy a obavy. Do pozadia môžete pustiť jemnú hudbu.

Nasleduje modlitba:

 • Počas modlitby prichádzajte ku krížu / obrazu Ježiša a nalepte v jeho okolí svoje obavy a strachy. Modlite sa počas toho, aby bol v tom Ježiš s vami. Aj prostredníctvom tohto kroku sa môžete ešte viac priblížiť k Bohu, vyliať si pred ním srdce a zveriť mu svoje starosti. Pretože Boh nechce, aby ste toto všetko znášali bez neho. A určite nechce, aby ste z tejto miestnosti odchádzali so stohom plným starostí a stresu. 
 • Znamená to, že tieto veci zázračne zmiznú? – Nie
 • Znamená to však, že Boh je s vami a vy sa k nemu približujete. Niekedy môže všetko zmeniť samotný akt vyjadrenia toho, ako sa cítime.
 • Vezmite si teda svoje papieriky a prineste ich v modlitbe Ježišovi.
 • V druhej časti modlitby vyzvite mladých, aby si potichu prečítali niektoré zo strachov a modlili sa za ich autorov, za pokoj a dôveru v tých konkrétnych oblastiach. Nemusia vedieť, kto čo napísal, stačí, že sa budú za to modliť. V tom je bohatstvo spoločenstva, že vieme za sebou stáť vo viere a v modlitbe.

Zdieľanie:

(môžete nechať na ďalšie stretko, ak vám doterajšia aktivita zabrala viac času)

 • Boli ste prekvapení, koľko starostí a stresov bolo v tejto skupine a ako ste sa z toho cítili?
 • Zamyslite sa nad týmto výrokom: Tráviť čas s Bohom nemá byť záťažou.
 • Ako by ste si tento týždeň mohli nájsť čas na strávenie času s Bohom?
 • Aké veci vám prekážajú tráviť čas s Bohom?
 • Ako môže trávenie času s Bohom pozitívne ovplyvniť váš život?
 • Ako si môžeme navzájom pomáhať, aby sme dodržali tento čas s Bohom?

Aktivita na doma:

 • Zaviažte sa modliť sa jeden za druhého a pripomínať si, aby ste nezabúdali tráviť čas s Bohom. Môžete si medzi sebou vylosovať dvojičky “anjelikov”, za ktorého sa budete počas celého adventu modliť a budete s ním v kontakte. 
 • Dajte každému účastníkovi kopu lepiacich papierikov, ktoré si vezme domov a povzbuďte ich, aby si pravidelne skúšali túto aktivitu vo svojej izbe.

PRE DETI

aktivity:

* Zvoľte aktivity podľa seba a podľa detí, ktorým budú určené. Tu vám prinášame zopár nápadov, od ktorých sa môžete odraziť.

 • Mission impossible – pripravte deťom množstvo úloh, ktoré budú musieť počas časového intervalu splniť. Je na animátorovi, koľko úloh vyberie a v akom čase budú splnené. Cieľom je pripraviť úlohy čo najťažšie, ale povzbudzovať deti k spolupráci pri plnení. → akákoľvek ťažkosť sa dá prekonať, ak spolupracujeme so svojím Bohom. Tvoje spoločenstvo je tu pre teba, dôveruj mu! 
 • Losovanie anjelika na advent (odhalia sa pred Vianocami) – deti nech si vylosujú jednu osobu zo stretka a pripravia danej osobe darček alebo napíšu odkaz (niečo, čo mu pripomenie, že na neho cez advent mysleli).
 • Aktivita s lepiacimi papierikmi – pre väčšie deti, ktoré vedia písať: povzbuďte deti, aby žili spoločenstvo aj vo svojej rodine. Ľudia v rodine by sa mali ľúbiť a povzbudzovať, deti tak môžu robiť prostredníctvom lepiacich papierikov, ktoré budú počas adventu prilepovať na viditeľné miesta s povzbudením pre rodičov a súrodencov.

 

Niektoré časti sú inšpirované: zdroj