Kategórie: , , |Značky: , |Prečítané za 0,8 min|168 slov|

Cieľom tohto bloku je motivovať účastníkov k angažovanosti v miestnej komunite prostredníctvom príkladov iných mladých ľudí. Nápady, ktoré spíšu v aktivite “Zmeňme atmosféru v…”, ich môžu inšpirovať k výberu konkrétnej aktivity, ktorú môžu aj zrealizovať.

Účastníci sa oboznámia so základnými prvkami projektového cyklu (tvorba projektu – plánovanie, realizácia, vyhodnotenie). Absolvovaním tohto bloku účastníci dokážu plánovať projekt pomocou 5 otázok (Kto? Čo? Ako? Kedy? Prečo?).

Téma pozostáva z:

  • prezentovanie príkladov tínedžerských dobrovoľníckych aktivít, ktoré môžu účastníkov inšpirovať k angažovanosti
  • skupinová práca: “Zmeňme atmosféru v našom meste/škole/triede…”: účastníci spíšu negatívne javy vo vybranom prostredí (mesto, škola…) a následne zoznam jednoduchých aktivít, ktorými možno situáciu vylepšiť.

Úvod do tém Start up your life